• Kontrakt med IT Norrbotten gällande helhetsåtagande av drift och underhåll

  2015-05-11

  Eltel får helhetsåtagande kring förvaltning av IT Norrbottens nät - Managed Service

 • Eltel vinner ytterligare en stor order på smarta elmätare i Norge

  2015-05-06

  Det norska energiföretaget Skagerak Nett AS har valt Eltel som partner i sitt installationsprojekt för smarta elmätare. Projektet som omfattar 180.000 mätare kommer löpa fram till år 2019.

 • Eltel Networks har skrivit kontrakt med Jernbaneverket i Norge

  2015-04-29

  Eltel Networks har skrivit kontrakt med Jernbaneverket i Norge för projektet Fornyelse Fjernledning Ofotbanen, som omfattar byggnation och förnyelse av kraftledningar i Narvik-området. 

 • Kontrakt med GothNet för NOC-tjänster

  2015-04-23

  Eltel Networks har vunnit en upphandling gällande övervakning av GothNets nät. GothNet AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och förvaltar Göteborgs stadsnät för data- och telekommunikation. 

 • Eltel har tecknat två nya kraftledningsavtal i Finland

  2015-04-17

  Eltel och EPV Alueverkko Oy har tecknat två avtal om uppförandet av kraftledningar i västra Finland. 

 • Eltel och Öresundskraft i samarbete om snabbladdare

  2015-03-20

  Öresundskraft avser att uppföra cirka 30 snabbladdare i södra och mellersta Sverige längs med större trafikleder. Byggnationen är en del av ett större projekt, delfinansierat genom Europeiska unionen, med syfte att skapa en transportkorridor för elektriska fordon genom Europa. 

 • Stabilt fjärde kvartal och helår för Eltel

  2015-02-20

  Eltel ökade försäljningen med 8 procent för helåret 2014, 11 procent räknat i lokala valutor, vilket uppnåddes genom organiskt tillväxt

 • Lyckad notering av Eltel på Nasdaq i Stockholm

  2015-02-16

  Eltels första offentliga emission av noterade aktier på Nasdaq i Stockholm genomfördes den 6 februari 2015. Med en kurs på 68 kronor per aktie väckte emissionen stort intresse både hos institutionella och privata investerare, och aktien blev övertecknad flera gånger.

 • Eltel tecknar långsiktigt avtal med TeliaSonera

  2015-01-21

  Eltel har tecknat ett nytt 5-årigt ramavtal med TeliaSonera som täcker Norden och Baltikum. Det nya avtalet stärker det nära samarbetet mellan Eltel och TeliaSonera, vilket innebär en förnyelse av tidigare avtal samt en utökning geografiskt till fler regioner i Sverige.

 • Eltel vinner ny affär med Försvarsmakten via FMV

  2015-01-20

  Eltel har vunnit ett nytt uppdrag via ramavtal med Försvarets Materielverk att producera mobila stabsplatser åt försvarsmaktens insatsorganisation. Uppdraget omfattar 140 s.k. ”funktionsobjekt” för lednings- och kontrollsystem. Leverans sker under 2015 fram till första kvartalet 2016.