Nyheter

 • Eltel utökar affär med CLEVER kring infrastruktur och installation av laddstolpar

  2016-03-17

  Eltel har sedan i januari utökat affären med CLEVER som är Sveriges ledande laddoperatör med ett av landets största publika nätverk av laddstolpar och snabbladdstationer. CLEVER består av tre kommunala energibolag: Öresundskraft, Jämtkraft och Tekniska verken i Linköping. 

 • Arbetsmiljöpris till Eltel!

  2016-02-29

  Trafikverket/Citybanan anordnar sen några år tillbaka en arbetsmiljötävling för entreprenörerna i projektet för bygget av Citybanan.

 • Eltel vinner två stora kontrakt inom kraftöverföring i Polen till ett värde av ungefär EUR 25 miljoner

  2016-02-11

  Eltel har tecknat två kontrakt med den polska kraftnätsoperatören PSE S.A. för ombyggnad av två högspänningsstationer i regionerna Jasiniec och Joachimow i Polen. Värdet på de två kontrakten är ungefär EUR 25 miljoner. 

 • God Jul och Gott Nytt År!

  2015-12-11

  Eltel Sverige har i år valt att stödja UNICEF för alla barns rätt att överleva, utvecklas, få utbildning och skydd.

 • Säker hantering av digitala trygghetslarm

  2015-10-05

  Under Rakeldagen den 15 oktober, kommer Eltel Networks Infranet AB att visa larmöverförning för digitala trygghetslarm över högsäkerhetsnätet Rakel.

 • Möt Eltel på Nordic Rail

  2015-09-22

  Den 6-8 oktober är det dags för Nordic Rail - Nordens ledande järnvägsmässa. Då samlas hela järnvägsbranschen på Elmia i Jönköping och Eltel är på plats för att presentera vår verksamhet inom järnvägsområdet.

 • Eltel vinner förnyat ramavtal med Orange Polska S.A.

  2015-07-29

  Eltel har vunnit en upphandling som innebär en treårig förnyelse av ett ramavtal med Orange Polska SA (tidigare Telekomunikacja Polska S.A. – en nationell teleoperatör) som omfattar 12 av 33 geografiska telekomzoner i Polen. Det nya avtalet stärker det sedan tidigare nära samarbetet mellan Orange Polska och Eltel.

 • Eltels nya förvärv Edi.Son vinner ett kraftledningskontrakt i Tyskland

  2015-07-15

  Eltels nyförvärvade företag Edi.Son har vunnit ett 380 kV kraftledningskontrakt med Amprion GmbH i Tyskland. Edi.Son kommer att bygga sju kilometer av den nya linjen mellan Rommerskirchen och Sechtem. Den nya linjen kommer att ersätta den befintliga och bidra till att öka kraftöverföringskapaciteten i nord-sydlig riktning, vilket är en viktig förutsättning för att genomföra den tyska reformen Energiewende.

 • Eltel tecknar ett kontrakt avseende vindkraftspark i Finland

  2015-07-03

  Det finska företaget Hyötytuuli Oy har tecknat ett avtal med Eltel som avser huvudentreprenad I byggandet av en 33 MW vindkraftspark i Brahestad i närheten av Uleåborg i Finland. Projektet startar i sommar och kommer att slutföras senast i februari 2016.