Nyheter

 • Eltel Networks tecknar avtal värt 43,6 miljoner EUR inom Power i Polen

  2014-12-10

  Eltels polska dotterbolag Eltel Networks Olsztyn har tecknat ett avtal med operatören PSE SA i Polen avseende krafttransmission. Projektet omfattar modernisering och utveckling av en 400/220kV transformatorstation i Krajnik i västra Polen.

 • Årets julgåva går till Cancerfonden

  2014-12-07

  I år kommer Eltels julgåva att gå till Cancerfonden.

 • Eltel fortsätter att stärka sin plattform inom Rail och Road-verksamheten

  2014-11-07

  Förutom att ha vunnit och genomfört nya projekt i Rail-sektorn har Eltel även utökat sin personal inom området. Nyligen övertog Eltel personalen från KT Electrotech AS i Danmark, ett företag specialiserat på att tillhandahålla EPC-tjänster (Engineering, Procurement, Construction) inom elektromekanik för vägtunnlar. 

 • Eltelstyrt konsortium tecknar avtal om 75 miljoner euro i Polen

  2014-11-05

  Eltel Networks Olsztyn, Eltel Group Corporations polska dotterbolag, har tillsammans med två samarbetspartners tecknat ett avtal med stamnätsoperatören PSE i Polen avseende byggnation av en transmissionsledning. Det totala värdet av kontraktet uppgår till 75 miljoner euro som delas i tre lika stora delar, med ett värde för Eltel om 25 miljoner euro. 

 • Finska Konkurrens- och konsumentverket tar Eltel till marknadsdomstolen

  2014-10-31

  Det finska Konkurrens- och konsumentverket (KKV) anser att Eltel gjort sig skyldig till till överträdelse av konkurrensreglerna i samband med ett uppdrag att bygga kraftledningar i Finland och har idag gjort en framställning om böter till marknadsdomstolen. KKV anklagar Eltel för förbjudet konkurrentsamarbete med Empower Oy och föreslår att en bot på 35 miljoner euro ska utdömas på Eltel.

 • WiFi-utvecklingen tar ny fart, Eltel central aktör

  2014-10-24

  Utvecklingen inom trådlösa LAN, det som ofta kallas för WiFi, ökar nu farten. 

 • Eltel arbetar för FNs Global Compact

  2014-10-24

  Eltel arbetar intensivt med det som kallas “Sustainability” och CSR, “Corporate Social Responsibilty”. Vi har en ambition att ligga i framkant på dessa områden och visa att vi är ledande även här. Kraven ökar också efterhand, både generellt i samhället och de krav som våra kunder ställer. 

 • Invigning av Härlunda fiberförening

  2014-10-24

  Arbetet för att få fiber till Härlunda har pågått sedan 2009. Efter mer än 100 000 ideella arbetstimmar har styrelsen för föreningen, med ordförande Mette Adolfsson i spetsen, kommit i mål. 

 • Laddstolpar för elbilar, växande marknad för Eltel

  2014-10-24

  Elbilsmarknaden i Sverige växer. Hittills i år har antalet fordon ökat med drygt 3500 fordon, eller över 100%, enligt Elbilen.se. En av förutsättningarna för en fortsatt tillväxt är utbyggnaden av laddstationer. På denna marknad har Eltel en bra position på marknaden. 

 • Eltel på plats under branden i Västmanland

  2014-10-24

  Den stora branden i Västmanland som startade på ett kalhygge i slutet av juli undgick väl knappast någon? Henrik Lundvall, serviceingenjör på Eltel, hade beredskapstjänst under perioden och kom närmare branden än de flesta andra …