• Hilde slog ut el- och tele i Jämtland och Västernorrland

  2013-12-16

  På kvällen lördagen den 16 november släcktes ljuset för ungefär 20000 av E.ONs kunder när stormen Hilde svepte in från Atlanten.

 • TKF Fiberförening bygger nät med Eltel som partner

  2013-12-16

  Under 2013 har teamet i Borås byggt ett fibernät åt ett byalag som heter TKF Fiberförening.

 • Nya lokaler i Göteborg

  2013-12-16

  Nya lokaler i Göteborg

 • Fortsatt starkt resultat för Eltel under tredje kvartalet 2013

  2013-11-13

  Fortsatt starkt resultat för Eltel under tredje kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade till 300,9 miljoner euro eller med 2,1 % jämfört med samma period 2012 (294,7). Försäljningen under januari till september var bara 1,6 % lägre än under samma period 2012 och uppgick till 806,5 miljoner euro (819,6). Antalet medarbetare i slutet av september var 8 641 (8 677).

 • Eltel deltog i energiseminarium i Berlin

  2013-11-13

  Eltel deltog tillsammans med ett flertal andra teknikledande företag under energidagen i Berlin, organiserad av Tysk-Finska Handelskammaren. Tyskland har den senaste tiden stått i fokus med energiomställningsprogrammet Energiewende som helt har ändrat förutsättningarna inom energibranschen.

 • Eltel utmärkte sig i Fortums projekt för 600 000 smarta elnätsmätare

  2013-10-14

  Eltel Power Distribution hade ansvaret för 600 000 fjärravlästa smarta elmätarinstallationer för Fortum´s kunder i Finland. Det tre år långa projektet genomfördes som planerat och slutfördes enligt tidplan i början av oktober. Fortum har uttryckt sin belåtenhet med projektet och återkopplingen från slutkunderna har varit mycket positiv.

 • Eltel hjälper Vattenfall Eldistribution AB att säkra elleveranserna i Stockholm

  2013-10-11

  Vattenfall Eldistribution har beslutat att fram t.o.m år 2017 successivt konkurrensutsätta servicearbeten, projekt för lokalnät och regionnät samt underhåll på stationer inom samtliga sina geografiska områden i Sverige.

 • Eltel förvärvar nya marknadsandelar i Finland med två underhållskontrakt på järnvägsnätet

  2013-09-27

  Eltel tecknade i slutet av förra året två femåriga underhållskontrakt på hög- och mellanspänningssystem i södra och västra Finland. Eltels historia inom järnvägselektrifiering sträcker sig så långt tillbaka som till 1966 då verksamheten påbörjades och 2006 tecknades de första underhållskontrakten på det finska järnvägsnätet.

 • Rail tecknar kontrakt med Destia i Finland

  2013-09-27

  Eltel Rail i Finland har tecknat kontrakt med Destia Oy gällande järnvägselektrifiering och växelvärme. Kontraktet, som utförs 2013-2016, är en del i satsningen att förbättra kapaciteten på järnvägsanläggningen i Oulu-regionen.

 • Nordic Rail

  2013-09-17

  För tredje gången i rad medverkar Eltel på Nordens ledande järnvägsmässa – Nordic Rail