• TKF Fiberförening bygger nät med Eltel som partner

  2013-12-16

  Under 2013 har teamet i Borås byggt ett fibernät åt ett byalag som heter TKF Fiberförening.

 • Nya lokaler i Göteborg

  2013-12-16

  Nya lokaler i Göteborg

 • Fortsatt starkt resultat för Eltel under tredje kvartalet 2013

  2013-11-13

  Fortsatt starkt resultat för Eltel under tredje kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade till 300,9 miljoner euro eller med 2,1 % jämfört med samma period 2012 (294,7). Försäljningen under januari till september var bara 1,6 % lägre än under samma period 2012 och uppgick till 806,5 miljoner euro (819,6). Antalet medarbetare i slutet av september var 8 641 (8 677).

 • Eltel deltog i energiseminarium i Berlin

  2013-11-13

  Eltel deltog tillsammans med ett flertal andra teknikledande företag under energidagen i Berlin, organiserad av Tysk-Finska Handelskammaren. Tyskland har den senaste tiden stått i fokus med energiomställningsprogrammet Energiewende som helt har ändrat förutsättningarna inom energibranschen.

 • Eltel utmärkte sig i Fortums projekt för 600 000 smarta elnätsmätare

  2013-10-14

  Eltel Power Distribution hade ansvaret för 600 000 fjärravlästa smarta elmätarinstallationer för Fortum´s kunder i Finland. Det tre år långa projektet genomfördes som planerat och slutfördes enligt tidplan i början av oktober. Fortum har uttryckt sin belåtenhet med projektet och återkopplingen från slutkunderna har varit mycket positiv.

 • Eltel hjälper Vattenfall Eldistribution AB att säkra elleveranserna i Stockholm

  2013-10-11

  Vattenfall Eldistribution har beslutat att fram t.o.m år 2017 successivt konkurrensutsätta servicearbeten, projekt för lokalnät och regionnät samt underhåll på stationer inom samtliga sina geografiska områden i Sverige.

 • Eltel förvärvar nya marknadsandelar i Finland med två underhållskontrakt på järnvägsnätet

  2013-09-27

  Eltel tecknade i slutet av förra året två femåriga underhållskontrakt på hög- och mellanspänningssystem i södra och västra Finland. Eltels historia inom järnvägselektrifiering sträcker sig så långt tillbaka som till 1966 då verksamheten påbörjades och 2006 tecknades de första underhållskontrakten på det finska järnvägsnätet.

 • Rail tecknar kontrakt med Destia i Finland

  2013-09-27

  Eltel Rail i Finland har tecknat kontrakt med Destia Oy gällande järnvägselektrifiering och växelvärme. Kontraktet, som utförs 2013-2016, är en del i satsningen att förbättra kapaciteten på järnvägsanläggningen i Oulu-regionen.

 • Nordic Rail

  2013-09-17

  För tredje gången i rad medverkar Eltel på Nordens ledande järnvägsmässa – Nordic Rail

 • Eltel vinner ytterligare en upphandling - värd ca 60 miljoner SEK

  2013-09-12

  Trafikverket skall bygga om tågvärmeanläggningen på Hagalunds bangård och har valt Eltel som entreprenör. Anläggningen består av 35 stycken 16/1 kV transformatorer uppställda på fyra platser. Arbetet omfattar även nya byggnader för ställverk, 5–8 transformatorer och driftjordsrum samt andra ombyggnationer och nya kablar av olika slag. Entreprenaden omfattar konstruktion, leverans, montage och idrifttagning för ingående delar i denna entreprenad inklusive dokumentation.