Från planering till nyckelfärdiga leveranser

Eltel har ett omfattande erbjudande med högkvalitativa Infranetjänster. Vi förstår vikten av att säkra kvaliteten i hela nätet – både åt vår kund och åt kundens kund. Vårt angreppssätt betyder bättre förutsägbarhet och bättre kontroll av kundens nät.

Eltel började arbeta med Smart Grids år 2005. De första projekten rörde installation av AMM åt E.ON i Sverige och Vattenfall i Finland. Sedan dess har Eltel levererat flera SCADA-system internationellt. I dag har vi, tack vare vår omfattande erfarenhet av Infranet-strukturer och -verksamheter samt kunskap om operatörernas förväntningar, blivit en samarbetspartner som levererar nyckelfärdiga lösningar till många elföretag och telekomoperatörer. Vår ingående kunskap om både el och telekom utgör en perfekt kompetensplattform för vår Smart Grid-teknik.

Som leverantör av nyckelfärdiga projekt samarbetar vi med ledare inom många områden, t.ex. tillverkare av mätare/sensorer/system, logistikföretag och integratörer av IT-system. Alla våra samarbetspartner måste uppfylla högsta tänkbara krav vad gäller teknisk kompetens, projektdisciplin och kundservice.

Vi har uppnått vår ställning som ledande leverantör av Infranet-tjänster genom att löpande utveckla våra befintliga processer och ge stöd i form av callcenter-tjänster, Mobile Workforce-verktyg och utbildning av tekniker. Vår erfarenhet av likartade stora, komplexa projekt som kräver snabb lansering, kompletterad med vår projektledningskompetens, ger kunden möjlighet att gå över till Smart Grid-tekniken med bästa tänkbara avkastning på investeringen.

Nedan följer en sammanfattning av våra huvudsakliga Smart Grid-lösningar och -tjänster:

Laddning av elfordon
Planering, byggnation, anslutning och underhåll av nätverk, system och laddningsstationer.

Grönare bostäder, bostadshus och samhällen
Moderna lösningar för grön energi och låga utsläpp, inklusive mätning i bostaden och kontrollutrustning, gatubelysning som använder LED och mer.

IP-baserad SCADA
Planering, installation och beställning av nya system, översyn av äldre system.

AMR och AMM
Installation av AMM-lösningar och leverans av kompletterande, mervärdesskapande tjänster och utnyttjande av installerade lösningar.

Elstationer
Smart Grid-implementeringar, inklusive sensorer, telemetri, styrsystem, utrustning och tjänster.

Datakommunikation
Alla typer av datakommunikationslösningar för Smart Grid – trådlöst, koppar, fiber och/eller IP-router.

Vindkraft
Planering av vindparker, byggnadsarbeten, elarbeten, sensorer, uppförande och underhåll.

Alla våra lösningar innefattar konsulttjänster, planering, projektering och integration i den omfattning som önskas.