Ett komplett erbjudande för högkvalitativa Infranettjänster

Oavsett vilket område myndigheten verkar inom – polis, brandkår, räddningscentraler, larmorganisationer eller militära organisationer – kan Eltel erbjuda de tjänster som behövs. Våra kunskaper täcker allt från planering, uppbyggnad, drift och underhåll av nya nätverk till anslutningstjänster och dygnet runt-service av befintliga nätverk.

Eltels specialister har bred erfarenhet av att arbeta med säkerhetskänsliga miljöer. Vi har de kvalifikationer som krävs för att garantera säkerhet och tillgänglighet för kunden. Våra mångåriga partnersamarbeten med krävande myndigheter visar att vi är en pålitlig partner när det gäller att sköta viktiga system där tillgängligheten är avgörande.

I uppbyggnadsfasen kan vi vid behov erbjuda nyckelfärdiga lösningar. Dessa täcker allt från att förvärva anläggningsplats, konstruktion och uppförande av master och torn till civila arbeten, dokumentation och användarutbildning. När systemet tas i drift kan vi ta hand om skötsel, fältservice, underhåll och versionsuppdateringar.

Nationell säkerhet är per definition i grunden en nationell verksamhet. Eltels engagemang är därför alltid kopplat till att erbjuda ett landsomfattande nät med fälttekniker. Svarstid när det gäller service är avgörande. För att kunna uppfylla de hårdaste kraven inom detta område använder vi vårt beprövade resurshanteringssystem med stöd av Mobile Workforce-lösningar för att garantera rätt servicenivåer.

Vi har erfarenhet av design och projektering av för installation av ledningssystem och kommunikationsutrustning i olika typer av miljöer, såsom i ledningscentraler, containers samt i marina enheter. Vidare har vi flera referenser inom området installation, drift och underhåll av säkerhetsrelaterad utrustning t.ex. för passage och övervakning.

Eltel kan erbjuda:

  • Design och projektering
  • Installation
  • Vara behjälplig med transmissionsanslutningar
  • Dokumentation
  • Rikstäckande serviceavtal.
  • Övervakning av utrustning

Alla medarbetare på Eltel som arbetar med nationell säkerhet är utbildade i att arbeta enligt strängast tänkbara säkerhetskrav samt med alla större leverantörers utrustning.


Kontakta mig

Robert Sporrong
robert.sporrong@eltelnetworks.se