Rakel hjälptelefon

Eltel Networks erbjuder en Tetrabaserad lösning för hjälptelefoni som t.ex. kommer att användas i fjällvärlden.

Tack vare dess enkla funktion och självförsörjande drift baserad på bland annat solenergi samt kombinationen med Rakels goda täckning och höga robusthet kan lösningen med fördel användas för hjälptelefoni längs vägar, på isolerade öar och t.ex. på en brandstation i mindre samhällen. 

 

Kontakt:
Dan Segerbjörk, dan.segerbjork@eltelnetworks.se, 076-100 73 62
Per Westman, per.westman@eltelnetworks.se, 070-334 51 25


Kontakta mig

Robert Sporrong
robert.sporrong@eltelnetworks.se