Uppdrag SLL

Från och med 2016 på uppdrag av SL ansvarar Eltel för drift, underhåll, utveckling och planering av reinvesteringar av infrastrukturen på Lidingöbanan och Spårväg City (Djurgårdslinjen). Vi utför alla typer av arbeten inom Bana, El och Signal. 

Våra drift och underhållstjänster omfattar bland annat:

• Mätning
• Komponentbyten
• Vegetationsröjning
• Halkbekämpning

 

Kontakta oss:

Robert Trygg

Tel +46 72-584 37 63


Kontakta oss

Fredrik Häggström
Tel. +46 76 776 3144
fredrik.haggstrom@eltelnetworks.com
Peter Åkerlund
Tel. +46 76 790 7130
peter.akerlund@eltelnetworks.com