Att vara på rätt spår

Vill ni förbättra prestandan och effektiviteten i det befintliga järnvägsnätet? Eller projekterar ni ny järnvägsinfrastruktur? Kontakta i så fall oss på Eltel. Vi är ledande inom leverans av omfattande högkvalitativa Infranettjänster till både traditionella och nya järnvägssystem.

Vår mångåriga kompetens täcker allt från standardprodukter till skräddarsydda lösningar.
Vi bygger. Vi installerar. Vi underhåller. Eltel har erfarenhet av alla slags järnvägssystem, inklusive höghastighetståg, sträckor med blandad trafik, högt belastade pendeltågsnät och tunnelbanesystem samt system för lätt spårtrafik. Vi levererar och underhåller inom enskilda infrastrukturområden, t.ex. elektrifiering, signal, tele och förvaltning av tillgångar samt genomför komplexa projekt som omfattar flera kunskapsområden.

Vår erfarna projektledning, projektering och planering är själva grunden för vårt arbetssätt. Vi tar totalansvar för utformning, byggnation och beställning, genom att utnyttja vår integreringskompetens i kombination med vår kapacitet inom enskilda kunskapsområden.

Framgång i stora projekt kräver samarbete – en tydlig ömsesidig förståelse av viktiga mål, budgetar, krav och systemkapacitet. Eltel arbetar effektivt i sådana komplexa miljöer och har omfattande erfarenhet av leveranser till hela världen.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Fredrik Häggström
Tel. +46 76 776 3144
fredrik.haggstrom@eltelnetworks.com
Peter Åkerlund
Tel. +46 76 790 7130
peter.akerlund@eltelnetworks.com