Stora kunder inom fast telenät

Eltel har en imponerande kundbas bland operatörer av fasta nät. Eftersom fast telenät i grunden är en nationell verksamhet är vår metod att bygga upp ett landsomfattande nät med fälttekniker i de länder där vi bedriver verksamhet. Här är några exempel på våra större kunder.

TeliaSonera i Sverige
Eltel Networks har utfört installation och underhåll av större delen av TeliaSoneras landsomfattande fasta telenät i Sverige. Våra tjänster innefattar både stamnät och produkter för kundåtkomst samt både förebyggande och akut underhåll. TeliaSonera nät består av ett stort antal produkter, t.ex. fiber, koppar och radiolänkar. Det handlar om alla delar av traditionell telekommunikation, t.ex. kablar, transmission och växlar samt även andra tekniker, t.ex. rostskydd, tryckluftstekniker och strömförsörjning.

Telenor i Norge
Eltel har varit Telenors samarbetspartner ända sedan Telenor började med outsourcing år 2001. Uppdragets omfattning har utökats systematiskt i takt med att fler tjänster har outsourcats. Tjänsterna innefattar i dag att bygga nät, reparera fel och leverans av åtkomst, t.ex. ADSL. En viktig del av utvecklingen har varit integration av processer, IT och verksamhet. Målet har varit att leverera stora volymer standardiserade tjänster på det mest effektiva sättet. Kravet på kvalitet är också högt och Eltel har flera gånger fått utmärkelser för överlägsen kvalitet. Genom väl etablerat samarbete på ledningsnivå och leverans av avancerade tjänster har Telenor och Eltel upprepade gånger uppnått sina mål. 

Telekommunikacja Polska S.A. (TP)
Eltel gick in på marknaden för fasta telenät i Polen år 2007. Efter en omsorgsfull analys förvärvade vi K-TEL, en ledande fältservicepartner till TP. Inte långt därefter tog Eltel över ett annat tjänsteföretag, TKC. Efter dessa förvärv har Eltel över tre miljoner fasta linjer från TP i sitt driftsavtal. Tjänsteportföljen innefattar ett stort antal olika ansvarsområden från schemalagt underhåll till lösning av olika nätverksproblem, leverans av kundåtkomst och underhåll av öppet accessnät. Eltel är också en ledande samarbetspartner när det gäller byggtjänster, som innefattar konstruktion, modernisering, installation och nedmontering av koppar- och fibernät samt andra nätrelaterade delar.

Kontakta mig

Lars Täuber
Tel. +46 72 709 7284
lars.tauber@eltelnetworks.se