Allmänna villkor

Frågor och svar -

Ångerrätt

Som privatperson har du möjlighet att ångra ditt köp av varor och tjänster från Eltel, eftersom köpet omfattas av distansavtalslagen.

När kan jag ångra mitt köp?

Ditt köp från Eltel omfattar både varor och tjänster.

Du kan ångra ditt köp fram till 16:00 arbetsdagen före det att tjänsten skall utföras. Om du inte ångrar dig i tid faktureras du en avbeställningsavgift på 395 kronor. Du har dock inte rätt att ångra ditt köp av tjänsten när den väl är utförd.

För den delen av köpet som består av varor så har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mottagit varan (Ångerfristen). Detta gäller även om tjänsten har utförts.

Hur går jag till väga jag om jag vill ångra mitt köp?

Om du ångrar ditt köp innan Eltels tekniker har kommit hem till dig så ska du ta kontakt med vår kundtjänst på telefonnummer 010-451 06 34 .

Efter att tjänsten är utförd så kan du ångra ditt köp av de varor som Eltel har levererat. Du ska då ta kontakt med Eltel på telefonnummer 010-451 06 34  eller e-mail.

Du som kund svarar själv för eventuell returkostnad. Du ansvarar också för att montera ner varan och emballera den väl så att den inte skadas under frakten.

Garanti och reklamation

När har jag rätt att reklamera varan eller tjänsten

Köpet består både av tjänster och varor.

För den delen av köpet som består av varor lämnar Eltel en tvåårig produktgaranti. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår på grund av yttre påverkan (såsom blixtnedslag eller överspänning) eller fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varan, uppgradering eller annan konfigurering av varan.

För den delen av köpet som består av tjänster har du rätt att reklamera fel enligt rådande konsumentlagstiftning. Tjänsten är felaktig om den inte har utförts fackmässigt eller om den avviker från vad vi har kommit överens om. Om du är missnöjd med tjänsten behöver detta inte bero på ett fel, utan det kan också bero på yttre omständigheter som påverkar resultatet av tjänsten negativt. Om resultatet av tjänsten försämras av yttre påverkan så är inte tjänsten felaktig. Fel föreligger inte heller om Eltel har avrått dig från att utföra tjänsten.


Vart vänder jag mig för att reklamera en vara?

Vid avbrott eller en nedsatt funktion i utrustningen skall du i första hand kontakta din tjänsteleverantör.

Vid reklamationer och garantiärenden ber vi dig att kontakta Eltels kundtjänst på telefonnummer 010-451 06 34.

Vad händer om felet inte täcks av garanti eller reklamationsrätt?

Om det efter undersökning visar sig att det inte föreligger något fel i tjänsten eller varan så kommer Eltel att fakturera dig för nedlagd tid enligt gällande prislista.

Vart vänder jag mig om jag inte är nöjd med Eltels tjänster.

Om du inte skulle vara nöjd med ditt köp så vill vi gärna att du kontaktar vår kundtjänst på telefonnummer 010-451 06 34 . Om vi inte kan komma överens om lösning så har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få din sak prövad. Allmänna reklamationsnämndens beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

Adressen till Allmänna Reklamationsnämnden är följande:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

Allmänna villkor


Kontakta mig

Lars Täuber
Tel. +46 72 709 7284
lars.tauber@eltelnetworks.se