Wiadomości

 • Nowe umowy Eltel Networks Transmission

  2013-12-19

  Na początku grudnia Eltel Networks z Finlandii podpisał dwie umowy z Krafnät Åland o łącznej wartości około 7 mln EUR. Umowy te obejmują wykonanie nowej linii przesyłowej 110/45kV o długości 11 km oraz dwóch stacji 110kV.

 • Seminarium Energetyczne w Berlinie

  2013-11-15

  Eltel Networks oraz inne wiodące firmy technologiczne wzięły udział w Dniu Energetyki zorganizowanym przez Niemiecko-Fińską Izbę Gospodarczą w Berlinie. W ostatnim czasie, Niemcy koncentrują uwagę na transformacji swojej polityki energetycznej zwanej Energiewende, co powoduje, że energetyka w tym kraju zyskała całkowicie nowy wymiar.

  Fredrik Menander
 • Eltel Networks utrzymuje dobre wyniki finansowe w trzecim kwartale 2013

  2013-11-14

  Eltel Networks utrzymał wyniki finansowe na wysokim poziomie w trzecim kwartale 2013 roku. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 300,9 mln EUR i wzrosły w stosunku do tego samego okresu w 2012 roku o 2,1% (294,7). W okresie styczeń – wrzesień rok do roku sprzedaż była tylko o 1,6% niższa i wyniosła 806,5 mln EUR (819,6). Liczba zatrudnionych pracowników na koniec września wynosiła 8641 osób (8677).

  Axel Hjärne
 • Eltel Networks i Elisa umacniają wzajemną współpracę

  2013-11-04

  W wyniku porozumienia pomiędzy fińskim operatorem telekomunikacyjnym Elisa i PPO Yhtiöt, Eltel Networks Mobile BU z dniem 1 listopada 2013 roku przejął dziewiętnastu pracowników firmy PPO.

  Eltel technician
 • Eltel Networks zainstalował ponad 600 tysięcy inteligentnych liczników zdalnego odczytu

  2013-10-16

  Eltel Networks Power Distribution na początku października zakończył projekt instalacji ponad 600 tyś. inteligentnych liczników zdalnego odczytu dla klientów Fortum w Finlandii. Trwający trzy lata projekt, został zrealizowany zgodnie harmonogramem.

  Eltel technician
 • Eltel Networks wspiera Vattenfall w zabezpieczeniu dostaw energii elektrycznej w Szwecji

  2013-10-14

  Vattenfall Distribution ogłosił przetarg na utrzymanie zarządzanych przez spółkę regionalnych sieci dystrybucyjnych i stacji elektroenergetycznych na terenie Szwecji do 2017 roku.

  Eltel technicians
 • Eltel Networks wygrał dwa kolejne przetargi w Szwecji

  2013-09-12

  Eltel Networks wygrał dwa nowe przetargi na kwotę 17 mln EUR i po raz kolejny dowiódł swojej silnej pozycji na rynku kolejowym w Szwecji.

 • Eltel Networks kontynuuje poprawę wyników w pierwszym półroczu 2013 roku

  2013-08-29

  Po silnym wzroście sprzedaży nastąpiła stabilzacja wyników w Grupie Eltel Networks. Portfel zamówień osiągnął kwotę 700 mln EUR ze znaczną przewagą zleceń w sektorze elektroenergetycznym, a dalsze dostosowywanie Eltel Way zwiększa konkurencyjność.

 • Swedavia wybrała Eltel Networks do obsługi systemów na lotniskach w Szwecji

  2013-08-22

  Swedavia, spółka zarządzająca siecią portów lotniczych w Szwecji, wybrała ofertę Eltel Networks na świadczenie usług obejmujących eksploatację i utrzymanie systemów łączności przez najbliższe 3 lata z możliwością przedłużenia. Wartość umowy szacuje się na kilka milionów euro rocznie.

 • Eltel Networks podpisał umowę z Destia Oy w Finlandii

  2013-08-19

  Spółki Eltel Networks Rail BU i Destia Oy w Finlandii podpisały umowę na elektryfikację linii kolejowej i wykonanie elektrycznego ogrzewania rozjazdów w ramach projektu poprawy infrastruktury kolejowej w obrębie regionu Oulu w latach 2013-2016.