Wiadomości

 • Eltel Networks kontynuuje poprawę wyników w 2013 roku

  2014-01-30

  Wstępne wyniki pokazują, że wszystkie główne sektory działalności Eltel Networks realizowały swoje zadania zgodnie z planem.

 • Eltel Networks kontynuuje elektryfikację Mozambiku

  2014-01-30

  Eltel Networks kontynuuje wieloletnią tradycję elektryfikacji Mozambiku w ramach nowego projektu w zakresie linii przesyłowych. W tym celu podpisaliśmy umowę z duńskim wykonawcą Aarsleff - Seth JV I/S na łączną kwotę 27 mln EUR.

 • Lars Täuber nowym dyrektorem Fixed Telecom w Szwecji

  2014-01-15

  Lars Täuber został mianowany nowym dyrektorem jednostki Fixed Telecom w Eltel Networks w Szwecji. Nominacja ta uzupełnia zasoby najwyższego kierownictwa Eltel Networks wnosząc doświadczenie w prowadzeniu udanego biznesu.

  Lars Täuber
 • Eltel Networks i Umoe sprawdzą możliwość połączenia swojej działalności telekomunikacyjnej w Norwegii

  2014-01-13

  Eltel Networks oraz Umoe, właściciel Sönnico Tele AS, postanowiły rozpatrzyć możliwość połączenia działalności telekomunikacyjnej w ramach telefonii stacjonarnej i komórkowej w Norwegii.

  Eltel Networks logo
 • Eltel Networks wygrał największe zadanie w swojej historii

  2014-01-02

  Eltel Networks wygrał największe w swojej historii zadanie na budowę sieci elektroenergetycznej w Zambii. Wartość zadania wynosi 110 mln EURO, a czas jego realizacji to dwa lata poczynając od początku 2014 roku. Projekt polega na połączeniu regionalnej sieci elektroenergetycznej znajdującej się w północno-zachodniej części kraju z krajową siecią elektroenergetyczną.

  Eltel technicians
 • Życzenia Dyrektora Generalnego Eltel Networks

  2013-12-20

  Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

 • Nowy Prezes Eltel Networks AS w Estonii

  2013-12-19

  Kalle Kuusik został mianowany nowym Prezesem Eltel Networks AS w Estonii.

  Kalle Kuusik
 • Nowe umowy Eltel Networks Transmission

  2013-12-19

  Na początku grudnia Eltel Networks z Finlandii podpisał dwie umowy z Krafnät Åland o łącznej wartości około 7 mln EUR. Umowy te obejmują wykonanie nowej linii przesyłowej 110/45kV o długości 11 km oraz dwóch stacji 110kV.

 • Seminarium Energetyczne w Berlinie

  2013-11-15

  Eltel Networks oraz inne wiodące firmy technologiczne wzięły udział w Dniu Energetyki zorganizowanym przez Niemiecko-Fińską Izbę Gospodarczą w Berlinie. W ostatnim czasie, Niemcy koncentrują uwagę na transformacji swojej polityki energetycznej zwanej Energiewende, co powoduje, że energetyka w tym kraju zyskała całkowicie nowy wymiar.

  Fredrik Menander
 • Eltel Networks utrzymuje dobre wyniki finansowe w trzecim kwartale 2013

  2013-11-14

  Eltel Networks utrzymał wyniki finansowe na wysokim poziomie w trzecim kwartale 2013 roku. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 300,9 mln EUR i wzrosły w stosunku do tego samego okresu w 2012 roku o 2,1% (294,7). W okresie styczeń – wrzesień rok do roku sprzedaż była tylko o 1,6% niższa i wyniosła 806,5 mln EUR (819,6). Liczba zatrudnionych pracowników na koniec września wynosiła 8641 osób (8677).

  Axel Hjärne