Wiadomości

 • Power Transmission wygrał nowy kontrakt w Norwegii

  2013-06-06

  Power Transmission wygrał przetarg ogłoszony przez norweskiego operatora sieci firmę Statnett SF. Zadanie polega na budowie około 46 km linii elektroenergetycznej 420kV w południowo-wschodniej części Norwegii. Wartość kontraktu obejmuje kwotę 37 milionów EUR.

 • Ministrowie Muhongo i Stubb świętują inaugurację projektu Eltel Networks w Tanzanii

  2013-05-29

  Oficjalna inauguracja projektu realizowanego przez Eltel Networks miała miejsce 24 maja w Dar-es-Salaam w miejscu, gdzie w ciągu najbliższych kilku miesięcy powstanie nowa stacja elektroenergetyczna. Obok przedstawicieli ministerstw Tanzanii i Finlandii, w uroczystości udział wzięło kierownictwo Tanesco, państwowej spółki będącej właścicielem infrastruktury elektroenergetycznej i operatorem systemu przesyłowego i dystrybucyjnego w Tanzanii.

 • Eltel Networks w Norwegii podpisał umowę na kwotę 20 mln EUR

  2013-04-23

  Eltel Networks AS i Jernbaneverket (norweska agencja rządowa odpowiedzialna za zarządzanie krajową siecią kolejową) podpisały umowę na dostawę systemów elektrycznego i telekomunikacyjnego dla dwutorowej linii kolejowej o długości 17 km znajdującej się 60 km na północ od Oslo.

 • Wzrost EBITA o 7,4% w 2012 roku

  2013-04-22

  Sprzedaż w Grupie Eltel Networks na poziomie 1,149 mln EUR; nowe rynki w UK oraz w sektorach takich jak energetyka wiatrowa i kolej; wzrost efektywności operacyjnej dzięki specjalizacji z wykorzystaniem najlepszych praktyk działania; silny popyt na usługi Eltel Networks w zakresie sieci Infranet.

 • Nowy Prezes Fixed Telecom BU

  2013-03-19

  Grupa Eltel Networks mianowała nowego Prezesa Fixed Telecom BU. Został nim Peter Uddfors, który zacznie pełnić swoje obowiązki z początkiem maja b.r.

 • Nowy Dyrektor Finansowy Grupy Eltel Networks

  2013-03-12

  Eltel Networks powołał Panią Mariann Östansjö na stanowisko Dyrektora Finansowego Grupy. Nominacja ta oznacza zmiany w Zarządzie Grupy Eltel Networks.

 • Eltel Networks podpisał umowę na poprawę zasilania w Dar Es Salam na kwotę 23 mln EUR

  2013-02-14

  Grupa Eltel Networks podpisała umowę na poprawę zasilania w Tanzanii na kwotę 23 mln EUR. Oferta Eltel Networks została wyłoniona w drodze przetargu z udziałem największych europejskich firm.

 • Rok 2012 rekordowym rokiem dla Eltel Networks

  2013-01-31

  Wzrost sprzedaży w Grupie Eltel Networks o 14% do 1,149 mln EUR; wzmocnienie pozycji firmy - rozszerzenie działalności o nowe rynki w Wielkiej Brytanii i rynek farm wiatrowych; silny popyt na usługi Infranet; wzmocnienie efektywności operacyjnej poprzez specjalizację i najlepsze praktyki działania.

 • Eltel Networks wygrał kolejny przetarg w Finlandii

  2013-01-08

  Eltel Networks Transmission i Fingrid (Operator Systemu Energetycznego) podpisały pod koniec 2012 roku kolejną umowę obejmującą budowę linii 110kV we wschodniej częśći Finlandii.

 • Mats Björkman dołączy do Power Transmission w celu wzmocnienia organizacji w Szwecji i Norwegii

  2012-12-21

  Od 1 lutego 2013 roku, Mats Björkman dołączy do Power Transmission jako Dyrektor LBU w Szwecji i Norwegii. Będzie on raportował do Fredrika Menandera – Prezesa BU Power Transmission.