Kontakt

W Polsce pod marką Eltel Networks działają: Eltel Networks Energetyka S.A. oraz Energoprojekt Kraków S.A. (w sektorze elektroenergetycznym) oraz Eltel Networks Telecom spółka z o.o. Warszawa (w sektorze telekomunikacyjnym). W Gdańsku działa też Centrum Usług Wspólnych ELTEL Networks.

Energetyka

Eltel Networks Energetyka SA
Gutkowo 81 d  11-041 Olsztyn

Biuro Olsztyn
Gutkowo 81 d, 11-041 Olsztyn
Tel. +48 89 522 2500   Fax +48 89 523 8198
olsztyn@eltelnetworks.com

Biuro Rzeszów
Widełka 873, 36-145 Widełka     
Tel. +48 17 780 12 00   Fax +48 17 780 12 90 
rzeszow@eltelnetworks.com

Biuro Toruń
ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń
Tel. +48 56 650 53 00 Fax +48 56 650 53 09
torun@eltelnetworks.com

Centrala
ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa
Tel. +48 22 518 95 67  Fax +48 22 518 95 28
warszawa@eltelnetworks.com

Energoprojekt - Kraków SA
ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
Tel. +48 12 299 72 22  Fax +48 12 299 73 00
krakow@eltelnetworks.com
office@energoprojekt.krakow.pl

Telekomunikacja

Eltel Networks Telecom Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa
Tel. +48 22 518 95 00  Fax +48 22 518 95 10 
eltelnetworks-tel@eltelnetworks.com

 

ELTEL Group Shared Services Centre
Tryton Business House
Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk
tel:  +48 695 170 146
office.gdansk@eltelnetworks.com

 

Informacja dla dostawców ELTEL Networks Poland SA

Letter to suppliers ELTEL Networks Poland SA