Spółki Eltel Networks w Polsce

W Polsce pod marką ELTEL Networks działają następujące spółki:

1. w sektorze telekomunikacyjnym :

ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o., główna siedziba - Warszawa
Prezes Zarządu Andrzej Szawarski

Eltel Networks Infranet Services SA, główna siedziba - Luboń koło Poznania
Andrzej Szawarski – Prezes Zarządu
Jacek Jadziński - Członek  Zarządu

2. w sektorze elektroenergetycznym :

ELTEL Networks Energetyka S.A., siedziba rejestrowa - Gutkowo
Biuro Zarządu - Warszawa
Skład Zarządu:
Jan Piotrowski - Prezes Zarządu,
Tadeusz Madaj - Członek Zarządu i Power Transmission Build ABU Leader,
Piotr Walczak - Członek Zarządu
Paweł Madaj - Członek Zarządu
Jacek Jadziński - Członek Zarządu

Biura w Olsztynie, Rzeszowie i Toruniu

Energoprojekt Kraków SA, główna siedziba  - Kraków
Prezes Zarządu Sławomir Samek

ELTEL Networks Poland SA to spółka holdingowa wykonująca uprawnienia właścicielskie w imieniu Grupy Eltel w Polsce. W strukturze spółki umiejscowione są Centrum Usług Wspólnych (Shared Services Centre) Grupy Eltel z siedzibą w Gdańsku (zarządzający Paweł Bonar) oraz Centrum Usług Wspólnych obsługujące wszystkie spółki operacyjne Eltel Networks w Polsce (zarządzająca Brygida Ołdakowska).

Skład Zarządu:
Jan Piotrowski -Prezes Zarządu,
Jacek Jadziński - Członek Zarządu ds. Prawnych i SSC,
Brygida Ołdakowska - Członek Zarządu SSC Polska,
Paweł Bonar - Członek Zarządu SSC Back Office Eltel Group