Wykwalifikowani pracownicy

Eltel Networks zatrudnia 8400 pracowników, posiadających kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie potrzebne do wykonywania powierzonych zadań w zakresie świadczonych usług, stale też doskonalących swoje umiejętności zawodowe.

Pracownicy Eltel Networks pracują według jednolitego dla całej Grupy Eltel Networks modelu działania, zwanego Eltel Way,  dzięki któremu mogą zapewnić wysokie standardy świadczonych usług. Stosowany model biznesowy, oparty na otwartości na potrzeby klienta i postawie zaangażowania, zapewnia ścisłą współpracę z klientem na każdym etapie świadczonych usług.

Liderzy Eltel Networks korzystają ze szkoleń prowadzonych przez Eltel Academy.  Szkolenia przygotowują naszych pracowników do rosnących wymagań rynku, są też niezmiernie istotne dla ich przyszłej kariery i rozwoju osobistego. Chcemy, aby nasi ludzie byli coraz lepsi zdobywając nowe kompetencje i rozszerzając swoje umiejętności w ramach organizacji Eltel Networks.