Nyheter

 • Eltel vinner en ny langtidskontrakt med E.ON for Power Distribution i Sverige

  2015-06-12

  E.ON har valgt Eltel som sin hovedleverandør av tjenester for sitt el-distribusjonsnettverk i to regioner i Sverige. Verdien av kontrakten er på ca. 46 millioner euro med en kontraktslengde på fire år, med oppstart i begynnelsen av 2016 til slutten av 2019. Det er også et alternativ å forlenge kontrakten med ett til to år.

 • Eltel har signert en kraftlinjekontrakt i Liberia

  2015-05-26

  Eltel har signert en kontrakt med Liberia Electricity Corporation (LEC) for installasjon av høyspentlinjer. De nye linjene vil koble vannkraftverket Mt. Coffee til LEC-stasjoner i Monrovia. Installasjonen vil være et stort skritt i restaurering av elektrisitetsforsyningen til befolkningen i Liberia.

 • Eltel har vunnet ytterligere en stor kontrakt for utbygging av automatiske strømmålere i Norge

  2015-05-06

  Kraftselskapet Skagerak Nett AS har valgt Eltel som sin partner i deres prosjekt for utbygging av automatiske strømmålere. Utbyggingen består av 180.000 automatiske strømmålere, som skal installeres innen 2019.

 • Eltel har signert kontrakt med Jernbaneverket

  2015-04-29

  Eltel har signert kontrakt med Jernbaneverket for prosjektet: Fornyelse Fjernledning Ofotbanen. Arbeidet er bygging og renovering av kraftlinjer i Narvikområdet.

 • Eltel har signert to nye kraftlinjekontrakter i Finland

  2015-04-20

  Eltel og EPV Alueverkko Oy har signert to avtaler om bygging av kraftlinjer i Vest-Finland.

 • Eltel og Hafslund har signert den største norske kontrakten for utbygging av nye automatiske strømmålere (AMS)

  2015-04-08

  Eltel og Hafslund Nett kunngjorde i dag signeringen av den største norske kontrakten for installasjon av automatiske strømmålere. Kontrakten omfatter 630.000 målere for direkte avlesning som skal installeres innen 2019. Omtrent 150 Eltel ansatte vil jobbe med prosjektet.

 • Solid 4. kvartal og totalt 2014 for Eltel

  2015-02-23

  Rapport for 4. kvartal og året 2014. En vekst i omsetning på 8 prosent i 2014, 11 prosent med fast valutakurs, ble oppnådd ved organisk vekst.

 • Eltel notert på Nasdaq børsen i Stockholm

  2015-02-18

  Eltels notering på Nasdaq børsen i Stockholm ble gjennomført 6. februar 2015. Med en tegningskurs på SEK 68 per aksje, vakte noteringen stor interesse, både blant institusjonelle og private investorer og ble overtegnet flere ganger.

 • God Jul og Godt Nyttår

  2014-12-18

  Året 2014 har på mange måter vært et minnemerket år for Eltel. Vi har signert rekordhøye kundekontrakter rundt om i verden, inkludert vår største kontrakt noensinne verdt 110 millioner euro for å bygge et kraftledningsnett i Zambia. Spesielt i Afrika fortsetter Eltel å være den viktigste partner når det gjelder elektrifisering av kontinentet. I løpet av det siste året ble det også inngått en avtale om å fusjonere Eltels televirksomhet i Norge med Sønnicos televirksomhet til et joint venture. I oktober undertegnet det nye selskapet en omfattende 5 års kontrakt med Telenor. Kontrakten omfatter vedlikehold, oppgraderinger og prosjektleveranser.

 • Eltel fortsetter å styrke sin plattform innen virksomheten Jernbane og Vei

  2014-11-11

  I tillegg til å ha vunnet og gjennomført nye prosjekter i Jernbanesektoren, har Eltel fortsatt å styrke sitt personale innen området. Nylig overtok Eltel personalet fra KT Electrotech AS i Danmark, et foretak som spesialiserer seg på å tilby EPC-tjenester (Engineering, Procurement, Construction) i elektromekanikk for vegtunneler.