Nyheter

 • Eltels nyervervede selskap VETE signerer en fire års rammeavtale med Jernbaneverket i Norge

  2015-11-04

  Eltels nyervervede selskap VETE Signaltjenester AS i Norge har inngått en fire års rammeavtale med Jernbaneverket. Kontrakten omfatter regionene Midt og Nord, og kontraktsperioden er 2016-2019. Den totale kontraktsverdien forventes å beløpe seg til omtrent 9 millioner euro.

 • Eltel kjøper opp et signalselskap i forretningsvirksomheten Jernbane & Vei i Norge

  2015-10-05

  Eltel har inngått en avtale om å kjøpe selskapet VETE Signaltjenester AS i Norge. VETE er en anerkjent aktør i det norske jernbanemarkedet med en viktig markedsposisjon som tilbyr jernbane-signaltjenester.

 • Eltel ferdigstiller i dag oppkjøpet av Eltel Sønnico i Norge

  2015-09-01

  Eltel kunngjør at Konkurransetilsynet har godkjent selskapets kjøp av Umoes aksjer, noe som gjør Eltel til eneste eier av Eltel Sønnico AS. Siden alle forutsetninger er innfridd har Eltel i dag ferdigstilt oppkjøpet. Eltel Sønnico vil bli konsolidert med Eltel Group fra dags dato og for de fire gjenstående måneder av 2015.

 • Eltel kjøper ut sin joint venture-partner i Norge

  2015-08-10

  Eltel har besluttet å kjøpe opp den andre halvparten av utestående aksjer i joint venture-selskapet Eltel Sønnico AS i Norge, fra sin partner Umoe, for 265 millioner norske kroner. Eltel Sønnico AS ble dannet i begynnelsen av 2014 gjennom en sammenslåing av Eltels og Umoes telekomvirksomhet i Norge. Etter dette oppkjøpet er Eltel nå selvstendig eier av selskapet.

 • Eltel vinner fornyet langtidskontrakt med Orange Polska S.A.

  2015-08-06

  Eltel har vunnet et anbud for en tre-års fornyelse av en kontrakt med Orange Polska S.A. (tidligere Telekomunikacja Polska S.A - en nasjonal teleoperatør) som dekker 12 av 33 geografiske telekom-soner i Polen. Den nye kontrakten styrker det nære samarbeidet mellom Orange Polska og Eltel.

 • Eltels nyervervede Edi.Son vinner en kraftlinjekontrakt i Tyskland

  2015-08-06

  Eltels nyervervede foretak Edi.Son har vunnet en 380 kV kraftledningskontrakt med Amprion GmbH i Tyskland. Edi.Son vil bygge 7 km av den nye linjen mellom Rommerskirchen og Sechtem. Den nye linjen vil erstatte den eksisterende og bidra til å øke kraftoverføringskapasiteten i nord-sør-retning, noe som er en viktig forutsetning for gjennomføringen av den tyske reformen Energiewende.

 • Eltel har signert en kontrakt om bygging av en vindmøllepark i Finland

  2015-07-14

  Det finske selskapet Hyötytuuli Oy har inngått en avtale med Eltel som hovedentreprenør for bygging av en 33 MW vindmøllepark i Raahe i nærheten av Oulu i Finland. Prosjektet starter i sommer og vil være ferdig innen februar 2016.

 • Eltel har signert ny kontrakt for å bygge raskt internett i Estland

  2015-07-13

  Eltel i Estland har vunnet nye kontrakter for å bygge raskt internett på landsbygda i Estland. Kontrakten er en fortsettelse av det EU-finansierte ELASA-prosjekter og Eltels vellykkede deltakelse i dem.

 • Eltel har signert en ny langtidskontrakt med Storstockholms Lokaltrafik (SL)

  2015-06-26

  SL, AB Storstockholms Lokaltrafikk, har valgt Eltel som sin vedlikeholdspartner på Lidingöbanan og Spårväg City, to av Stockholms sentrale trikkelinjer. Kontraktens startdato er i begynnelsen av 2016, og løper til slutten av 2021.

 • Eltel har signert en kontrakt for Power Transmission i Georgia

  2015-06-17

  Eltel har signert en kontrakt med Georgia State Electrosystem i et konsortium med EMC Ltdm (India). Prosjektet omfatter totalentreprise av en 500 kV- luftledning fra Ksani til Stepantsminda. Kontraktsverdien er på 21,5 millioner euro. Eltels andel av totalverdien utgjør omtrent halvparten.