Ledelsen i Norge

Country Manager Anders Hauglie-Hanssen
HR Direktør May-Line Aga Åsheim
Juridisk Direktør Trygve Schiøll
Shared Service Manager Patrik Pedersen
Direktør Rail & Road Bjørn Aage Innstrand
Direktør Power Distribution Mika Itkonen
Direktør Power Transmission Hans Normann
Direktør Communication Thor-Egel Bråthen