Eltel - Tjenester

Elektrifisering, signalisering og telekommunikasjon

Byggingen av jernbane - både oppgradering av eksisterende nettverk og bygging av nytt nettverk - er vanligvis utført i form av prosjekter. Eltel har et omfattende tilbud av tjenester som strekker seg fra planlegging og bygging, til tjenester innen kabling og tilkobling.

Alle typer prosjekter innen elektrifisering
Eltel har erfaring som dekker alle typer elektrifisering - kjøreledninger, nettstasjoner, transformatorer, beskyttende releer, undersentraler, varmeovner, belysning og strømforsyning. Våre installasjoner innebærer som regel hardware, engineering og dokumentasjon av anlegget.

Bred kompetanse med signalanlegg
Vår kompetanse innen signalanlegg dekker sikkerhet, sikringsanlegg (ATC, ERTMS, CBTC), singal ”LEDs” og spesielle strukturer som kiosker og planovergagner. Våre tjenester omfatter alt fra hardware og prosjektering til sikkerhetstester og dokumentasjon.

Uansett hva du behøver innen telekom
Kobber - eller fiberkabler, DWDM, IP, DSL-eller GSM-R ”transmisson”, radio til tunnel eller om bord, passasjerinformasjonssystemer og CCTV. Eltel leverer alt innen telekom. Våre installasjoner innebærer som regel hardware, konfigurasjon av software og dokumentasjon av anlegget.

Kontakt oss

Bjørn Aage Innstrand
bjornaage.innstrand@eltelnetworks.com