Samarbeid og tillit

Forretningsområdet Jernbane og Vei ble etablert i Norge i 2012. Jernbane har hatt rask vekst og samarbeider tett med avdelinger i andre Eltel-land. På den måten drar vi nytte av erfaringer og ressurser på tvers av landegrenser. Det kommer kunden til gode. Noen eksempler på prosjekter vi har hatt:

Etablering av føringsveier ved Oslo S
Norsk Jernbanedrift var hovedentreprenør og Jernbaneverkets sluttkunde da Eltel fra april til oktober 2012 etablerte føringsveier ved Oslo S. Kontrakten var på 17,5 millioner kroner. Dette var den første kontrakten forretningsområdet Jernbane inngikk etter etablering i Norge og den hadde svært postiv innvirkning på avdelingen.

Elkraft- og Telesystemer på strekningen Langset-Kleverud
Våren 2013 inngikk Eltel avtale med Jernbaneverket om leveranse av Elkraft- og Telesystemer på strekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa. Kontrakten var på 150 millioner kroner og varte i nesten tre år.

Avtalen omfattet tre tuneller på til sammen 4,8 km, 14 teknisk hus med brannslukning, brannvarsling, adgangskontroll, ventilasjon, kabler og datagulv, 22kV anlegg, lavspent anlegg, tavler, SRO system, tunell ventilasjon, belysning og nødbelysning, fibernettverk, radiomast, stålekabler, en mengde andre kabler etc.

Kontakt oss

Bjørn Aage Innstrand
bjornaage.innstrand@eltelnetworks.com