Eltel - Rail & Road

Eltel holder deg på rett spor

Forretningsområde Rail & Road hjelper våre kunder med å oppnå effektivisering og økt produksjonsevne på det eksisterende jernbanenettet. Vi arbeider målrettet med oppgaver, prosjekter, vedlikehold og service med formål å optimalisere og øke sikkerheten, tilgjengeligheten og fremkommeligheten i kundens togdrift.

En nasjonal, internasjonal og global partner

Eltel har erfaring fra alle typer togsystemer, inkludert høyhastighet-passasjertog, baner for blandet trafikk, pendlernettverk og metro- og tog lyssystemer. Vi leverer og vedlikeholder innenfor individuelle infrastrukturområder som elektrifisering, signalisering og telekommunikasjon. I tillegg utfører vi mer komplekse jernbaneprosjekter.

Suksess på store prosjekter krever samarbeid og en klar felles forståelse av sentrale mål, budsjetter, krav og systemalternativer. Eltel arbeider effektivt i slike komplekse miljøer og har lang erfaring med leveranser over hele verden. Vår sterke prosjektledelse, engineering og planlegging er ryggraden i vårt arbeid.

Vil du vite mer?

Kontakt oss

Bjørn Aage Innstrand
bjornaage.innstrand@eltelnetworks.com