Pasišventę mobiliajam ryšiui

Šiandien „Eltel“ yra įkūrusi visą didžiulį padalinį, dirbantį tik mobiliųjų telekomunikacijų srityje, aštuoniose šalyse. Tai reiškia, profesionali „Eltel“ specialistų komanda ir ištekliai yra sutelkti dar arčiau jūsų, mūsų kliento.

Visos „Eltel“ darbuotojų grupės dirba pagal „Eltel Way“ veiklos modelį, sukurtą remiantis mūsų patirtimi ir geriausia praktika, perimta iš visų šalių, kuriose įgyvendiname savo projektus. Tokios veiklos rezultatas – vieningas, sutelktas visų mūsų verslo padalinių požiūris.

„Eltel Way“ veiklos modelis reikalauja specializuotis, būti įgaliotiems ir iniciatyviais. „Specializuotis“ reiškia, kad kiekvienas „Eltel“ darbuotojas yra išsamiai apmokomas „Eltel“ Akademijoje. „Būti įgaliotais“ reiškia, kad kiekvienas darbuotojas mūsų organizacijoje yra aiškiai susipažinęs su savo veiklos tikslais ir atsakomybėmis, todėl gali priimti greitus, paprastus ir nuoseklius sprendimus. „Būti iniciatyviais“ reiškia, kad visi „Eltel“ specialistai žino savo misiją: gerinti mūsų užsakovų konkurencingumą naujoje, besiformuojančioje Infraneto visuomenėje.

„Eltel“ yra sertifikuotas stambiausių įrangos gamintojų tiekėjas ir laikosi visų jų įdiegtų praktikų bei tvarkos, užtikrinančios geriausią įmanomą kokybę tvarumo apsektu.

Contact us

Martynas Jotautis
+370 618 80881