Elektrifikacija, ITS, telekomunikacijų ir turto valdymas

Paprastai esamų kelių sistemų atnaujinimo ir naujų „išmaniųjų“ kelių tinklų kūrimo darbai yra vykdomi pagal iš anksto parengtus projektus. „Eltel“ pateikia išsamų Infraneto kokybės užtikrinimo paslaugų pasiūlymą, kuris apima visų tipų projektus. Esame įgudę ne tik planavime ir statybos darbuose, bet ir siūlome elektros prijungimo paslaugas bei priežiūrą pagal iškvietimą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

„Eltel“ sukūrė ir ištobulino inžinerinių, planavimo ir rangos projektų vykdymo metodus. Kvalifikuoti mūsų technikos specialistai puikiai išmano net tik tradicines technologijas, bet ir yra susipažinę su pačiomis naujausiomis visų mūsų veiklos sričių – elektrifikacijos, ITS, telekomunikacijų ir turto valdymo – technologijomis.

Siekdami tinkamai valdyti milžiniškus užsakymų srautus, logistiką ir išteklius, mes taikome automatizuotus procesus ir šiuolaikiškiausias technologijas. Dėl to sutrumpėja prastovų laikas, supaprastinamas valdymas, sumažėja administracinis aparatas, pagerėja atskaitomybė ir užtikrinamas didesnis skaidrumas.

Mūsų darbo metodai visuomet paremti geriausia praktika. Jei įmanoma, į savo veiklos procesus integruojame ir klientų procesus. Sujungus šias dvi sistemas, suformuojamas vienintelis kontaktinis centras. Iš užsakovų gauta informacija automatiškai perduodama mūsų techniniams specialistams, dirbantiems lauko sąlygomis, ir tai didina jų darbo našumą bei tikslumą. Todėl priemonės, dėl kurių nusprendžia mūsų technikos specialistai, užsakovų sistemose įgyvendinamos nepaprastai sparčiai – pačių užsakovų naudai.

Visų tipų elektrifikacijos projektai

Tipiniai, „Eltel“ vykdomi elektrifikacijos projektai apima: pastotes, transformatorius, apsaugines rėles, RTU, LED apšvietimą ir elektros tiekimą. Mes perduodame objektus eksploatuoti su visa reikiama technine įranga, inžineriniais įrenginiais ir dokumentacija.

Išmanymas ITS ir telekomunikacijų srityse

Variniai ir optiniai kabeliai; DWDM, IP, DSL ar TETRA duomenų perdavimas; tunelinis radijo ryšys; UPS; keleivių informavimo sistemos; apsauginės vaizdo sekimo sistemos; eismo dalyvių informavimo sistemos; dideli ekranai; eismo judėjimo daviklių ir šviesoforų sistemos; SCADA ir PLC sistemos; automatika ir radijo dažnių identifikavimas. Nesvarbu, kokių turite IRS ar telekomunikacijų poreikių, „Eltel“ juos patenkins. Objektus perduodame eksploatuoti su visiškai įrengta technine įranga, sukonfigūruota programine įranga ir parengta dokumentacija.

Pelningas turto valdymas

„Eltel“ sukūrė ir ištobulino veiksmingus turto valdymo metodus, kuriais užtikrinama didžiausia įmanoma investicijų grąža jums, mūsų klientui. Mes garantuojame, kad kiekvienas pasiūlytas sprendimas bus optimaliausias ir saugiai įgyvendinamas, siekiant prisidėti prie jūsų Bendrosios valdomo turto vertės skaičiavimų.