Visuomet kelyje

Šiuo metu net devyniuose šalyse, kur vykdomi mūsų projektai, dirba daug „Eltel“ kelių specialistų. Jie vykdo darbus daugelyje techninių sričių – elektrifikacijos, ITS ir telekomunikacijų – ir deda visas pastangas, kad užtikrintų optimaliausias turto valdymo paslaugas.

Visos „Eltel“ darbuotojų grupės dirba pagal „Eltel“ Way“ veiklos modelį, sukurtą remiantis mūsų patirtimi ir geriausia praktika, perimta iš visų šalių, kuriose įgyvendiname savo projektus. Tokios veiklos rezultatas – vieningas visų mūsų verslo padalinių požiūris.

„Eltel“ Way“ veiklos modelis reikalauja specializuotis, būti įgaliotiems ir iniciatyviais. „Specializuotis“ reiškia, kad kiekvienas „Eltel“ darbuotojas yra išsamiai apmokomas „Eltel“ Akademijoje. „Būti įgaliotais“ reiškia, kad kiekvienas darbuotojas mūsų organizacijoje yra aiškiai susipažinęs su savo veiklos tikslais ir atsakomybėmis, todėl gali priimti greitus, paprastus ir nuoseklius sprendimus. „Būti iniciatyviais“ reiškia, kad visi „Eltel“ specialistai žino savo misiją: gerinti mūsų užsakovų konkurencingumą naujoje, besiformuojančioje Infraneto visuomenėje.

„Eltel“ yra sertifikuotas visų stambiausių įrangos gamintojų tiekėjas ir laikosi visų įdiegtų praktikų bei tvarkos, užtikrinančios geriausią įmanomą kokybę tvarumo apsektu.