Mūsų pasiekimai

Tarp „Eltel“ užsakovų – stambiausi geležinkelių infrastruktūrų, kurios driekiasi keliose šalyse, savininkai. Dauguma jų tapo nuolatiniais mūsų klientais, ir tai užtikrino mums ilgalaikę įvairiausių tipų projektų įgyvendinimo patirtį. Patirtį, kuri galėtų būti naudinga ir jums.

Švedijos Transporto administracija (Trafikverket ICT)

Švedijos Transporto administracijai „Eltel“ įvedė GSM-R ir 2010 metais su šia institucija pasirašė trijų metų trukmės telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartį. Sutartyje numatyti esamų Švedijos transporto administracijos infrastruktūrų eksploatavimo bei priežiūros darbai, taip pat nauji projektai visoje Švedijoje, Kopenhagoje ir Osle. Jie apima varinių bei optinių kabelių montavimo, UPS/ lygintuvų, PDH, SDH, MW perdavimo, telefonijos ir IP sistemų, GSM-R, tunelinio radijo ryšio, RTU ir radijo bloko įdiegimo darbus.

„Eltel“ taip pat laimėjo konkursą 130 km geležinkelio atkarpos elektrifikavimo projektui Švedijos šiaurėje parengti ir įgyvendinti. Šį projektą planuojama baigti 2012 metais, įskaitant tiekimą. Anksčiau Švedijoje „Eltel“ yra įgyvendinusi kelis mažesnės apimties signalų perdavimo sistemų atnaujinimo ir modernizavimo projektus, įskaitant LED signalų perdavimo sistemos įdiegimo ir platformų atnaujinimo.  

Stokholmo viešojo transporto sistema (Storstockholms Lokaltrafik)

2010 metais „Eltel“ pasirašė septynerių metų trukmės sutartį dėl visų metro ir priemiestinių traukinių linijų didžiojoje Stokholmo dalyje atnaujinimo ir techninės priežiūros. Ši sutartis, be kitų dalykų, apima visas telekomunikacijų sistemas, įskaitant varinių ir optinių kabelių montavimo, UPS/ lygintuvų, PDH, SDH, MW perdavimo, telefonijos, IP sistemų, tunelinio radijo ryšio, RTU, apsauginių vaizdo sekimo sistemų, ekranų, SCADA ir keleivių informavimo sistemų diegimo darbus.

Suomijos transporto agentūra (Liikennevirasto)

„Eltel“ yra pasirašiusi tam tikruose Suomijos regionuose esančių viadukų, geležinkelio tiltų, bėgių išsišakojimo vietų, signalų perdavimo, elektros ir aukštos įtampos įrenginių, įskaitant maitinimo stotis, antžemines linijas, transformatorius ir pan., techninės priežiūros sutartis.

Be to, šiuo metu „Eltel“ jau įgyvendina keletą sutarčių dėl antžeminių kontaktinių tinklų, maitinimo stočių ir aukštos įtampos tiekimo sistemų dviejų bėgių geležinkelio linijoms projektavimo bei įrengimo projektų.

„Eltel“ atliko kabelių klojimo, ardymo, blokavimo ir modernizavimo darbus, įgyvendinant keletą signalų perdavimo sistemų projektų Suomijoje.

Danijos valstybiniai geležinkeliai (Banedanmark)

2011 metais „Eltel“ pradės įgyvendinti penkerių metų trukmės projektą pagal sutartį, pasirašytą su Danijos valstybinių geležinkelių įmone. Sutartyje numatyta visos geležinkelių IT infrastruktūros, vienų ilgiausių tinklų Danijoje, techninė priežiūra 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kartu teikiant informacijos ir valdymo centro paslaugas. Į darbų apimtis taip pat įeina visų signalų perdavimo ir personalo bei keleivių komunikacijų sistemų, taip pat šviesolaidžio tinklo priežiūra šalies mastu.

Anksčiau „Eltel“ įgyvendino Danijos valstybinių geležinkelių blokavimo/ signalų perdavimo projektą, ryšium su bėgių darbais, penkiose stotyse, geležinkelio atkarpoje tarp Holbeko ir Kalundborgo.