Elektrifikacija, signalų perdavimas, telekomunikacijos ir turto valdymas

Geležinkelių tinklų statybos darbai, tiek esamų linijų atnaujinimas, tiek naujų tinklų tiesimas, paprastai atliekami pagal iš anksto parengtus projektus. „Eltel“ pateikia išsamų Infraneto kokybės užtikrinimo paslaugų pasiūlymą, kuris apima ne tik planavimo ir statybos darbus, bet ir elektros kabelių tiesimo bei prijungimo paslaugas, taip pat priežiūrą pagal iškvietimą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Esame sukūrę ir ištobulinę inžinerinių, planavimo ir rangos projektų vykdymo metodus. Kvalifikuoti mūsų technikos specialistai puikiai išmano net tik tradicines technologijas, bet ir yra susipažinę su pačiomis naujausiomis visų mūsų veiklos sričių – elektrifikacijos, signalų perdavimo, telekomunikacijų ir turto valdymo – technologijomis.

Siekdami tinkamai valdyti milžiniškus užsakymų srautus, logistiką ir išteklius, mes taikome automatizuotus procesus ir šiuolaikiškiausias technologijas. Dėl to sutrumpėja prastovų laikas, supaprastinamas valdymas, sumažėja administracinis aparatas, pagerėja atskaitomybė ir užtikrinamas didesnis skaidrumas.

Mūsų darbo metodai visuomet paremti geriausia praktika. Jei įmanoma, į savo veiklos procesus integruojame ir klientų procesus. Sujungus šias dvi sistemas, suformuojamas vienintelis kontaktinis centras. Iš užsakovų gauta informacija automatiškai perduodama mūsų techniniams specialistams, dirbantiems lauko sąlygomis, ir tai didina jų darbo našumą bei tikslumą. Todėl priemonės, dėl kurių nusprendžia mūsų technikos specialistai, užsakovų sistemose įgyvendinamos nepaprastai sparčiai – pačių užsakovų naudai.

Visų tipų elektrifikacijos projektai

„Eltel“ vykdomi elektrifikacijos projektai apima: antžemines elektros perdavimo linijas, pastotes, transformatorius, apsaugines rėles, iešmų šildytuvus, apšvietimą ir elektros tiekimą. Tik įvardinkite, ko jums reikia. Mes perduodame objektus eksploatuoti su visa reikiama technine įranga, inžineriniais įrenginiais ir dokumentacija.

Kompetencija signalų perdavimo srityje

Signalų perdavimo srityje mūsų gebėjimai apima: saugos, blokavimo sistemas (ATC, ERTMS, CBTC), ašių skaitiklių sistemas, signalų LED apšvietimą ir specialios paskirties statinius, pavyzdžiui, paskirstymo punktus ar pervažas. Atliksime viską, pradedant techninės įrangos bei inžinerinių komunikacijų sumontavimu, baigiant saugumo bandymais ir dokumentacijos parengimu.

Viskas, ko jums reikia iš telekomunikacijų

Variniai ir optiniai kabeliai; DWDM, IP, DSL ar GSM-R duomenų perdavimas; tunelinis ir transporto priemonių radijo ryšys; UPS; keleivių informavimo sistemos; apsauginės vaizdo sekimo sistemos. Nesvarbu, kokių turite telekomunikacijų poreikių, „Eltel“ juos patenkins. Objektus perduodame eksploatuoti su visiškai įrengta technine įranga, sukonfigūruota programine įranga ir parengta dokumentacija.

Pelningas turto valdymas

„Eltel“ sukūrė ir ištobulino veiksmingus turto valdymo metodus, kuriais užtikrinama didžiausia įmanoma investicijų grąža jums, mūsų klientui. Mes garantuojame, kad kiekvienas pasiūlytas sprendimas bus optimaliausias ir saugiai įgyvendinamas, siekiant prisidėti prie jūsų Bendrosios valdomo turto vertės skaičiavimų.