Tarptautinė kompetencija geležinkelių srityje

Darbai geležinkelių tinkluose ir ypatingi įgūdžiai, kurių jie reikalauja, „Eltel“ laikomi prioritetine sritimi. Šiuo metu net aštuoniose šalyse, kur vykdomi mūsų projektai, dirba apie 500 geležinkelio specialistų, atliekančių įvairius elektrifikacijos, signalų perdavimo sistemų ir telekomunikacijų darbus.

Visos „Eltel“ darbuotojų grupės dirba pagal „Eltel“ Way“ veiklos modelį, sukurtą remiantis mūsų patirtimi ir geriausia praktika, perimta iš visų šalių, kuriose įgyvendiname savo projektus. Tokios veiklos rezultatas – vieningas visų mūsų verslo padalinių požiūris.

„Eltel“ Way“ veiklos modelis reikalauja specializuotis, būti įgaliotiems ir iniciatyviais. „Specializuotis“ reiškia, kad kiekvienas „Eltel“ darbuotojas yra išsamiai apmokomas „Eltel“ Akademijoje. „Būti įgaliotais“ reiškia, kad kiekvienas darbuotojas mūsų organizacijoje yra aiškiai susipažinęs su savo veiklos tikslais ir atsakomybėmis, todėl gali priimti greitus, paprastus ir nuoseklius sprendimus. „Būti iniciatyviais“ reiškia, kad visi „Eltel“ specialistai žino savo misiją: gerinti mūsų užsakovų konkurencingumą naujoje, besiformuojančioje Infraneto visuomenėje.

„Eltel“ yra sertifikuotas visų stambiausių įrangos gamintojų tiekėjas ir laikosi visų įdiegtų praktikų bei tvarkos, užtikrinančios geriausią įmanomą kokybę tvarumo apsektu.