Saugumas ir efektyvumas

„Eltel“ teikia visapusiškas infraneto kokybės paslaugas aviacijos srityje. Suprasdami saugumo svarbą šiame versle mes jums, savo klientams, teikiame saugią skrydžių valdymo sistemą.

„Eltel“ paslaugas teikia siekdama, kad pagrindinis jūsų verslas vyktų saugiai ir lanksčiai. Mes siekiame padėti saugiai valdyti jūsų oro uostus ir oro navigacijos paslaugas. Ilgalaikė partnerystė su klientais iš Švedijos įrodo, kad „Eltel“ yra patikimas partneris, galintis pasirūpinti svarbiomis sistemomis.

Mes siekiame pasirašyti ilgalaikes sutartis ir patenkinti klientų poreikius. Pavyzdžiui, pirmoji sutartis tarp „Eltel“ ir Švedijos buvo pasirašyta 1996 m. Siekdama patenkinti savo klientų poreikius, „Eltel“ vykdo kasmetinį sąlygų dėl apimčių ir susitarimų dėl paslaugų lygio aptarimą.

Visi šioje srityje dirbantys „Eltel“ specialistai yra apmokyti ir tinkamai parengti šiam darbui. „Eltel“ kasmet vertina klientų pasitenkinimo lygį, kuris nuolat auga.