Töissä Eltelissä

 • Antti Ruohoniemi

  Antti Ruohoniemi, tuotepäällikkö, ulkovalaistusverkot ja AMM

  Aloitin Eltelissä diplomityön tekijänä vuonna 2003. Valmistumisen jälkeen työskentelin kehitystehtävissä työnohjausjärjestelmien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Vuodesta 2005 alkaen olen ollut sähköliiketoiminnan parissa aina jonkinlaisessa tulos/myyntivastuussa. Etäluettavien mittareiden asennusprojektit ovat tulleet hyvin tutuksi, sillä olin muutamassa hankkeessa projektinjohtotehtävissä ja viimeiset pari vuotta AMM-tuotepäällikkönä vastaten projektien myynti- ja tarjoustoiminnasta. Tällä hetkellä päätehtäväni on muutosten edessä olevien ulkovalaistusverkkojen palvelutarpeiden määrittely sekä tuotekehitys ja myynti.

  Työskentely Eltelissä on mielenkiintoista ja mieluisaa useastakin syystä, mutta tärkeimmät ovat varmasti liikkumavara ja yrityksen sopiva koko. Koen, että minuun luotetaan ja saan tehdä omassa työssäni isojakin ratkaisuja oman harkintani mukaan. Eltel on riittävän iso yritys ja vastuut jaettu selkeästi, kompetenssit huomioiden, jolloin jokaisella työntekijällä on edellytykset suoriutua omista velvoitteistaan ja tehdä sellaista työtä, jossa omat vahvuudet pääsevät esiin.

 • Morten Simonsen

  Morten Simonsen, kansainvälinen elteliläinen

  ”Työskentelen Eltelillä, koska se on mielestäni riittävän suuri yritys ollakseen vakavarainen, muttei kuitenkaan niin iso, että yksittäisten työntekijöiden mielipiteet jätettäisiin huomiotta. Johdon ovet ovat aina avoinna. Työntekijöille annetaan runsaasti liikkumavaraa, kunhan vain he pystyvät itse pitämään antamansa lupaukset.”

   ”Olen ollut yhtiön palveluksessa kahdeksan vuotta ja sinä aikana olen saanut osallistua valtavaan kehitykseen – ja se koskee sekä yhtiötä että itseäni. Ensin työskentelin palvelupäällikkönä. Sain tehdä läheistä yhteistyötä insinöörien ja asiakkaiden kanssa kaikkialla Tanskassa. Arvostan kovasti Eltelin tarjoamia valtuuksia ja koulutusta. Nykyisin toimin kansainvälisessä tehtävässä, jossa esittelen konseptiamme ja arvojamme kaikkialla maailmassa.”

  ”Minusta on hienoa olla elävä esimerkki Eltel Way -toimintatavasta, ja tunne kasvaa päivä päivältä. Eltel antaa minulle mahdollisuuden kehittää taitojani. Työympäristö sekä suhteet asiakkaisiin ja työtovereihin ovat aina keskipisteessä.”

 • Maria Westman ja Júlio Capitango

  Maria Westman, projektipäällikkö, Gabelan ja Quilevan välinen yhdysjohto, Angola

  ”Kesällä 2007 Eltel teki minulle työtarjouksen, josta en voinut kieltäytyä.  Kyseessä oli Gabelan ja Quilevan välisen yhdysjohdon projektipäällikön paikka. Projektiin kuuluu  250 kilometriä220 kV:n siirtojohtoa rakennustyöstä avaimet käteen -toimituksena Angolassa, ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2011 lopulla. Ennen tätä työtä työskentelin 25 vuoden ajan sähköasentajana sähköurakointialalla. Rakastan työtäni: se on jännittävää, opettavaista ja haastavaa, ja minulla on mahtavia työtovereita.”

  ”Vain muutama yritys koko maailmassa pystyy hoitamaan tällaisen hankkeen Angolan erittäin vaativissa olosuhteissa. Eltel kuuluu tähän joukkoon. Mielestäni projektipäällikön työssä on tärkeää varmistaa, että työ vastaa asiakkaan odotuksia.  Eltelissä saan työskennellä todella isojen hankkeiden parissa hyvin erilaisissa ja kiinnostavissa maissa paljon uutta oppien. Jokainen päivä tuo mukanaan uusia haasteita.”

  ”Työskentelen uusissa paikoissa ja tapaan uusia ihmisiä eri maista ja erilaisista yrityskulttuureista. Pidän yhteyttä asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja tavarantoimittajiin koko hankkeen ajan. Työtovereilta saamani tuen ansiosta odotan jokaista työpäivää innokkaana.”