Aina liikkeellä

Eltelillä on palveluksessaan suuri joukko tieverkostoasiantuntijoita yhdeksässä toimintamaassaan. He hallitsevat kaikki tekniset alueet – sähköistyksen, ITS:n ja televiestinnän – ja tavoitteena on omaisuudenhoidon optimointi.

Kaikki Eltel-tiimit noudattavat Eltel Way -toimintatapaa. Se perustuu yhteisten kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen kaikissa toimintamaissamme. Tuloksena on yhtenäinen lähestymistapa kaikissa liiketoimintayksiköissämme.

Eltel Way perustuu kolmeen toimintaamme ohjaavaan tekijään, jotka ovat erikoistuminen, selkeät vastuut ja ennakoiva päätöksenteko. Erikoistuminen tarkoittaa sitä, että jokainen Eltelin työntekijä on saanut perusteellisen koulutuksen tehtäviinsä. Selkeät vastuut  varmistavat sen, että kaikilla organisaatiomme jäsenillä on yksilölliset tavoitteet ja vastuut ja he voivat tehdä nopeita, selkeitä ja johdonmukaisia päätöksiä. Ennakoiva pätöksenteko  tarkoittaa sitä, että kaikkien Eltelin ammattilaisten tavoitteena on kehittää jatkuvasti asiakkaidemme kilpailukykyä uudessa, kasvavassa Infranet-yhteiskunnassa.

Eltelillä on kaikkien suurimpien toimittajien laitteistoja koskevat sertifioinnit. Käytämme prosesseja ja menetelmiä, joilla taataan kestävyyden kannalta paras mahdollinen laatu.

Yhteystiedot

Pekka Loitokari
Puh. 040 311 3019
pekka.loitokari@eltelnetworks.com
Hannu Rovio
Puh. 040 311 3844
hannu.rovio@eltelnetworks.com