Meillä on vankka kokemus

Eltelin asiakkaina on suuria ratainfrastruktuurin omistajia eri maissa. Monet niistä ovat vakioasiakkaitamme. Olemme kehittäneet osaamistamme pitkäaikaisissa asiakassuhteissa ja saaneet paljon käytännön kokemusta erilaisista projekteista. Kokemusta, josta te voitte nyt hyötyä.

Seuraavassa esitellään joitakin suurimpia asiakkaitamme.

Suomen Liikennevirasto - RKH
Yhteistyö Liikenneviraston kanssa juontaa juurensa lähes viiden vuosikymmenen taakse, jolloin ratasähköistys aloitettiin Suomessa. Valtaosa Suomen rautateiden sähköistyksestä on Eltelin toimittamaa; Kirkkonummi – Turku, Tampere – Jyväskylä – Pieksämäki, Tampere – Pori/Rauma, Toijala – Turku, Tuomioja – Raahe, Oulu – Rovaniemi, Oulu - Iisalmi, Kontiomäki – Vartius. Näin ollen Eltelillä on ylivoimaisesti vankin kokemus ratasähköistyksestä Suomessa. Uutena haasteena on tällä hetkellä Kehäradan sähköistystyöt, jonka tunneliosuus  toteutetaan kokonaan uudella kiintoajojohdintekniikalla.

Eltelillä on myös rautatieverkoston kunnossapitosopimuksia eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä Eltelillä on kokonaisvastuu Länsi-Suomen alueen rataverkon sähköjärjestelmien kunnossapidosta. Pohjois-Suomen laajempi kunnossapitosopimus saatettiin loppuun 2010 aikana.

Lisäksi Eltel on tehnyt asennustöitä, kuten kaapelointi-, purku-, asetinlaite- ja uudistustöitä monissa suomalaisissa opastinjärjestelmiin liittyvissä projekteissa.

Ruotsin liikenneviranomainen (Trafikverket ICT)
Eltel on asentanut Trafikverketille GSM-R-järjestelmän, ja vuonna 2010 Eltel sai kolmivuotisen sopimuksen Trafikverketin yksinomaisena televiestintäpalvelujen toimittajana. Sopimukseen kuuluu Trafikverket ICT:n järjestelmien käyttö, huolto ja uudet projektit kaikkialla Ruotsissa sekä Kööpenhaminassa ja Oslossa. Sopimus kattaa esimerkiksi kupari- ja kuitukaapelit, UPS-laitteet/tasasuuntaimet, siirron (PDH, SDH, MW), puhelinliikenteen, IP-järjestelmät, GSM-R-järjestelmän, tunneliradiot, RTU:t ja radiosuojastuksen.

Eltel on myös saanut toteutettavakseen 130 km:n mittaisen rataosuuden sähköistysprojektin Pohjois-Ruotsissa Haparanda Banan -radalla. Projektin on tarkoitus valmistua vuonna 2012, valinnaiset osat mukaan lukien. Eltel on aikaisemmin toteuttanut useita pienehköjä opastin- ja uudistamisprojekteja Ruotsissa, kuten LED-opastinjärjestelmiä ja laiturien uudistamisia.

Tukholman paikallisliikenne (Storstockholms Lokaltrafik (SL))
Vuonna 2010 Eltel allekirjoitti seitsenvuotisen sopimuksen, johon kuuluu kaikkien metrorataverkkojen ja paikallisjunaverkkojen korjaustyöt ja kiireelliset huoltotyöt Suur-Tukholman alueella. Palvelu käsittää kaikki televiestintäjärjestelmät, mukaan lukien kupari- ja kuitukaapelit, UPS-laitteet/tasasuuntaimet, siirron (PDH, SDH, MW), puhelinliikenteen, IP-järjestelmät, tunneliradiot, RTU:t, valvontakamerat, näytöt, SCADA-järjestelmät ja matkustatiedotuksen.

Tanskan valtion rautatiet (Banedanmark)
Eltel on solminut vuonna 2011 alkavan viisivuotisen sopimuksen Banedanmarkin kanssa. Sopimukseen kuuluu rautateiden koko IT-infrastruktuurin ympärivuorokautinen ylläpito kaikkina viikonpäivinä sekä tieto- ja valvontakeskuspalvelut. Kyseessä on yksi Tanskan laajimmista verkoista. Palvelut kattavat kaikki henkilökunnan ja matkustajien opastin- ja viestintäjärjestelmät sekä valtakunnallisen optisen kuituverkon.

Eltel on myös toteuttanut Tanskan valtion rautateille asetinlaite-/opastinprojektin Holbækin ja Kalundborgin välisten ratatöiden yhteydessä.

Yhteystiedot

Päivi Hakala
Puh. 040 311 2323
paivi.hakala@eltelnetworks.com