Sähköistäminen, turvalaitejärjestelmät ja televiestintä

Rataverkkojen rakennustyöt – sekä vanhojen verkkojen uudistaminen että kokonaan uusien rakentaminen – toteutetaan yleensä projekteina. Eltel tarjoaa kattavan valikoiman Infranet Quality -palveluja suunnittelusta ja rakentamisesta kaapelointi- ja kytkentätöihin ja jokapäiväiseen ympärivuorokautiseen huoltopäivystykseen.

Olemme hioneet menetelmiämme niin, että pystymme hoitamaan laajoja ja monimutkaisia rakennus-, suunnittelu- ja yleisurakointiprojekteja. Osaava henkilöstömme hallitsee sekä vanhat perinteiset että kaikkein uusimmat tekniikat kaikilla toiminta-alueillamme - ratasähköistys, opastinjärjestelmät ja televiestintä.

Järjestelmän, työmenetelmien ja rakenteiden kehittäminen on avainasemassa kaikessa Eltelin toiminnassa. Innovatiivisilla ratkaisuilla ja huippuosaamisella on kehitetty laadukas ja kilpailukykyinen kokonaisjärjestelmä. Sähkönsyöttöjärjestelmää on kehitetty jatkuvasti ennustettavissa olevaa kuormitustilannetta yhä paremmin vastaavaksi. Ratajohtorakenteita ja ratajohdon dynamiikkaa on kehitetty yhä suuremmille nopeuksille soveltuviksi. Lisäksi rakenteiden teknisiä ominaisuuksia ja työmenetelmiä on parannettu erityisesti Pohjolan vaativiin talviolosuhteisiin soveltuviksi.

Toimintatapamme perustuu aina parhaisiin käytäntöihin. Mahdollisuuksien mukaan integroimme omat prosessimme asiakkaan prosesseihin ja näin saamme aikaan sähköisen rajapinnan. Tällöin asiakkaamme järjestelmästä tuleva tieto välittyy automaattisesti asentajillemme kentälle. Tämä lisää heidän työnsä tehokkuutta ja tarkkuutta ja työn tulokset näkyvät heti asiakkaan järjestelmissä – hänen omien asiakkaidensa eduksi.

Ratasähköistysprojektit
Eltelin vahvaan osaamiseen kuuluvat kaikentyyppiset sähköistysprojektit – ratajohto, syöttöasemat, muuntajat, suojareleet, kauko-ohjausyksiköt, vaihteiden lämmitysjärjestelmät, valaistus ja sähkönsyöttö – aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Toimitukseemme sisältyy yleensä suunnittelu, materiaalihankinnat ja -testaukset, asennustyöt, dokumentointi ja käyttöönotto.

Vuosien myötä olemme kehittäneet erilaisia, innovatiivia ratkaisuja rautateiden sähköistykseen, kuten nykyinen, toimintavarma ja nopeasti pystytettävä 110/25 kV syöttöasemamoduuli sekä suuremman tehonsyötön mahdollistava 2 x 25 kV automuuntajaratkaisu.

Ratakalusto
Eltelillä on rautateiden rakennustoimintaan hyvin soveltuva erikoiskalusto. Asennusjunia voidaan käyttää eri raideleveyksillä. Junat koostuvat miehistö-, kattolava-, nosturi-, kela- ja vetovaunuista. Nosto- ja sivulavat sekä kelaavat ja jarruttavat kelapukit toimivat hydraulisesti. Koko kalustoa voidaan ohjata tarvittaessa kauko-ohjauksella.

Vankka turvalaitejärjestelmien osaaminen
Eltel tarjoaa rautateiden turvalaite ja -liikenteenohjausjärjestelmien  suunnittelu- ja rakentamispalveluja, kunnossapitoa sekä konsultointia. Palveluihin kuuluvat liikennepaikkojen asetinlaitteet ja niihin liittyvät ulkolaitteet, kulunvalvonta, tasoristeyslaitokset, valaistus- ja vaihteenlämmitysjärjestelmät  kaikki perussuunnittelusta rakentamiseen ja rakennuttamisvalvontaan asti. Toimimme myös aliurakoitsijana niin koti- kuin ulkomaisille turvalaitetoimittajille.

Kaikki televiestinnän palvelut
Elteliltä saatte kaikki rautateiden televiestintään tarvitsemanne palvelut: kupari- ja kuitukaapelit, DWDM-, IP-, DSL- ja DSM-R-siirto, tunneli- ja junaradiot, UPS-laitteet, matkustajatietojärjestelmät ja valvontakamerat. Toimitukseen sisältyy yleensä asennustyöt, ohjelmistojen konfigurointi ja dokumentointi.

Kunnossapito
Eltelillä on valmius huolehtia radanpitäjien tarvitsemasta ratarakenteiden ja -laitteiden ennakoivasta ylläpidosta sekä yllättävien vikojen korjaustoiminnasta.

Rautateiden erikoisrakentaminen
Suoritamme liikenteen alaisen sähköradan läheisy­ydessä eri tyyppisiä rakennus- ja asennustöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi silta- ja laituri­katos­rakenteet, ali- ja ylikulkuteiden rakenteet, ratapiha- ja laituri­valaistus­­järjestelmät sekä vaihteiden lämmitys­järjestelmät.

Yhteystiedot

Päivi Hakala
Puh. 040 311 2323
paivi.hakala@eltelnetworks.com