Sisäverkkoratkaisut

Nopeat laajakaistayhteydet ja häiriöttömät televisiopalvelut edellyttävät toimivia tietoliikenne- ja viestintäverkkoja. Asuinkiinteistön tietoliikenneverkko on osa kiinteistön perusvarustusta, jonka ajanmukaisuudella ja kunnolla on suuri merkitys viestintäpalveluita monipuolisesti käyttäville asukkaille sekä kiinteistöautomaatiolle.

Toimiva ja ajanmukainen sisäverkko nostaa myös asunnon ja koko kiinteistön arvoa. Investointi sisäverkkoon ja sen ylläpitoon on panostusta tulevaisuuteen. Eltel tarjoaa sisäverkkojen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluita taloyhtiöiden tarpeisiin.

Kuntokartoitukset

Erityisesti vanhempien kiinteistöjen sisäverkon hyvän kunnon merkitys on kasvanut sitä mukaa, kun nopeat laajakaistayhteydet ovat yleistyneet. Eltel kartoittaa taloyhtiöille sisäverkon nykytilan ja toimittaa siitä kattavan kuntoraportin taloyhtiön käyttöön.

Suunnittelupalvelut

Yhä useammin ajankohtainen puheenaihe taloyhtiöiden hallituksissa ja yhtiökokouksissa on kymmeniä vuosia käytössä olleiden puhelin- ja antenniverkkojen uudistaminen. Kiinteistön sisäverkko on ajan myötä mennyt sellaiseen kuntoon, että on tullut aika uusia se kokonaan tai osittain. Eltel tekee asiakkaalle toiminta-suunnitelman, jonka avulla sisäverkon saneeraus saadaan onnistumaan taloyhtiön näkökulmasta mahdollisimman pienellä vaivalla.

Rakentamis ja muutospalvelut

Eltel toteuttaa kiinteistön sisäverkon rakentamis- ja perusparannustyöt tämän päivän määräysten mukaisesti. Kokeneet suunnittelijat ja asentajat varmistavat verkon laadun ja toimivuuden pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi toteutamme myös kiinteistön syöttökaapeleiden ja jakamoiden muutostyöt

Kunnossapito- ja korjauspalvelut

Eltel tarjoaa taloyhtiöille kattavat huolto- ja viankorjauspalvelut, sekä pyrkii hakemaan yhdessä asiakkaan kanssa järkevimmän ja kustannustehokkaimman tavan toimia kiinteistön sisäverkon vikatilanteissa. Vanhoissa sisäverkoissa esiintyy usein vikoja, jotka eivät vältämättä vielä vaadi koko verkon uusimista.

Panostusta tulevaisuuteen

Yhdistämällä asukkaiden ja teleoperaattorien tarpeet sekä Viestintäviraston uusimmat määräykset saavute-taan paras mahdollinen lopputulos. Näin ratkaisut tukevat niin nykyisiä kuin tuleviakin tietoliikenne- että viestintäpalvelutarpeita.

Ota yhteyttä:
Marko Hatara
Tel: 040 311 4546
 marko.hatara@eltelnetworks.com

Yhteystiedot

Jarmo Nihtinen
040 311 4559
jarmo.nihtinen@eltelnetworks.com
Janne Kallionpää
040 311 3191
janne.kallionpaa@eltelnetworks.com