Ilmaliikenteen asiantuntija

Eltelillä on yhteensä noin 400 tiimiä yhdeksässä maassa. Jokaisessa tiimissä työskentelee parikymmentä pätevää ammattilaista. Eltel tarjoaa teleliikenne-, tietotekniikka- ja tiedonsiirtoverkkoihin liittyviä rakentamisen ja ylläpidon palveluja Euroopan johtaville operaattoreille. Siksi Eltel pystyy tarjoamaan laadukasta, ammattitaitoista palvelua myös ilmaliikenteelle.

Asiakkaanamme teillä on aina käytettävissänne pätevät Eltel-tiimit resursseineen. Puhumme samaa tekniikan kieltä kanssanne. Kun asiakkaat yhdistyvät ja kasvavat, voimme kansainvälisyytemme ansiosta toimia yhteistyökumppanina myös yli rajojen. Eltel-maiden välinen kiinteä  on tällöin merkittävä etu.

Kaikki Eltel-tiimit noudattavat Eltel Way -toimintatapaa. Se perustuu yhteisten kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen kaikissa Eltel-maissa. Tuloksena on yhtenäinen prosessilähestymistapa kaikissa liiketoimintayksiköissämme.

Eltel Way perustuu kolmeen toimintaamme ohjaavaan tekijään, jotka ovat erikoistuminen, selkeät vastuut ja ennakoiva päätöksenteko. Erikoistuminen tarkoittaa sitä, että jokainen Eltelin työntekijä on saanut perusteellisen koulutuksen tehtäviinsä Eltel Akatemiassa. Selkeät vastuut  varmistavat sen, että kaikilla organisaatiomme jäsenillä on yksilölliset tavoitteet ja vastuut ja he voivat tehdä nopeita, selkeitä ja johdonmukaisia päätöksiä. Ennakoiva päätöksenteko  tarkoittaa sitä, että kaikkien Eltelin ammattilaisten tavoitteena on kehittää jatkuvasti asiakkaidemme kilpailukykyä uudessa, kasvavassa infranet-yhteiskunnassa.

Eltelillä on kaikkien suurimpien toimittajien laitteistoja koskevat sertifioinnit. Lisäksi on itsestään selvää, että Eltelissä käytetään prosesseja ja menetelmiä, joilla taataan kestävyyden kannalta paras mahdollinen laatu.