Ruotsin turvallisuutta varmistamassa

Eltel on Ruotsissa merkittävä toimija julkisen turvallisuuden alalla. Huolehdimme valtakunnallisesta poliisiradioverkosta ja vastaamme hätäpuhelujen käsittelystä sekä palo- ja pelastuspalvelukeskuksista. Viimeisin projektimme on valtakunnallinen julkisen turvallisuuden radioviestintäjärjestelmä.

Järjestelmän nimi on Rakel. Sen omistaa ja sitä käyttää Ruotsissa ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”. Järjestelmä otettiin valtakunnalliseen käyttöön 1.12.2010. Perusajatuksena on liittää kunnat, maakäräjät, valtion viranomaiset ja tärkeät turvallisuusorganisaatiot yhteiseen järjestelmään. Tällä tavoin voidaan vähentää yhteiskunnan haavoittuvuutta ja parantaa toimintakykyä hätätilanteissa.

Projektin toteutus alkoi vuonna 2005, ja tällä hetkellä valmiissa verkossa on noin 1 700 tukiasemaa, jotka sijaitsevat eri puolilla maata. Nyt järjestelmässä mukana olevat organisaatiot voivat toimia tehokkaasti yhteistyössä. Niiden on myös paljon helpompi laajentaa työtään tavanomaisten toiminta-alueidensa ulkopuolelle. Kaiken kaikkiaan järjestelmä parantaa kaikkien mukana olevien organisaatioiden toimintakapasiteettia ja tehokkuutta ja tekee Ruotsista turvallisemman maan asua ja elää.

Vaikka projekti on kokonaisuudessaan varsin monimutkainen, toteutus on edennyt alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja alkuperäinen tavoite on saavutettu. Luonnollisesti Eltel toimii edelleen yhteistyökumppanina Rakel-järjestelmän ylläpidossa. Huolehdimme verkon huolto- ja kunnossapitopalveluista ja varmistamme näin sen jatkuvan käytettävyyden.


Yhteystiedot

Ilari Jaakkola
Puh. 040 311 3787
ilari.jaakkola@eltelnetworks.com