Eltelin laaja palvelutarjooma tuulivoimarakentamiseen

Eltelillä on kattava palvelukonsepti koko tuulivoiman rakentamisen arvoketjuun suunnittelusta valmiin tuulipuiston kytkemiseen ja ylläpitoon asti.

Eltelillä on laaja valikoima palveluita infrastruktuurin rakentamiseen. Kokemuksemme sähköverkkojen ja optisten verkkojen suunnittelusta ja rakentamisesta ja projekteihin liittyvistä lupaprosesseista on mittava. Palvelumme käsittää rakentamisen, kytkemisen ja ylläpidon sekä keskijänniteverkoille että optisille verkoille testauksineen ja vaadittavine mittauksineen. Tarjoomaamme kuuluvat myös  sertifioidut tuulimittausmastot pystytettynä kiinteään hintaan mihin päin Suomea tahansa.

Eltelillä on valmius ja tietotaito toimia pääurakoitsijana koko rakentamisprojektille. Pystymme ottamaan kokonaisvastuun niin teiden, nostoalueiden, perustusten, ala-asemarakennusten kuin kaikkien kaapelivetojenkin suhteen. Tämä kokonaisuus toimitettuna ajoissa, tehokkaasti ja budjetin mukaisesti tarvittavine mittauksineen ja testauksineen on normaali tapamme toimia. Kokemuksemme osoittaa, että myös liityntä verkkoon voidaan tehdä kustannustehokkaasti.

Kun kaikki on valmista ja tuuliturbiinit ovat nostovalmiita, Eltelin tuulivoima-asentajat voivat tehdä mekaanisen asennuksen sekä sähkökytkennät. Myös pystytykset voidaan tehdä yhdellä sopimuksella siten, että Eltel kantaa kokonaisvastuun. Eltelillä on kokemusta eri nostoyhtiöstä ja kuljetusliikkeistä ja olemme tottuneet tekemään asioita yhteistyössä heidän kanssaan.

Eltelin vahvuus ja paikallisuus pääsee parhaiten esiin tuulivoimatuotannossa. Meillä on lähellä osaava kenttähenkilöstö, joka pystyy kustannustehokkaasti pitämään huolta turbiineista koko niiden elinkaaren ajan. Eltel kehittää koko ajan kenttähenkilöstön osaamista nykyvaatimusten mukaisiksi ja tuulivoima jo sinänsä vaati erikoisosaamista turbiineista. Pitkät huoltosopimukset takaavat hyvän ja osaavan kunnossapitäjän lähelle tuotantoa. Tuuliturbiinin siivet voidaan liittää sopimuksen piiriin

Yhteystiedot

Antti Lassila
Puh. 040 311 4583
antti.lassila@eltelnetworks.com