Eltel edelläkävijänä tuulivoiman rakentamisessa

Eltel on kokonaisvaltaisten Infranet Quality -palvelujen edelläkävijä sekä perinteisillä että uusilla alueilla, kuten tuulivoiman rakentamisessa. Eltelin laaja kokemus ja osaaminen vaativien projektien läpiviemisestä voidaan yhdistää tuulivoimarakentamiseen. Tuulivoimaprojektienne toteutus tapahtuu asiantuntevasti, tehokkaasti ja aikataulun mukaan. Teidän eduksenne.

Eltelillä on laaja palvelukonsepti tuulivoimarakentamiseen. Osaamisemme kattaa koko elinkaaren aina  tuulipuiston suunnittelusta infrastruktuurin rakentamiseen ja turbiinien nostoon sekä huoltoon. Me rakennamme, kytkemme ja ylläpidämme.

Maailma muuttuu. Energiatehokkaat uudet tavat tuottaa energiaa ja ohjata energian tuotantoa ovat tämän päivän kehityssuuntia. Kasvu ja uudet tavat vaativat entistä suurempaa arvoketjun hallitsemista ja enemmän ammattilaisia eri tasoille. Eltelillä on vuosikymmenien kokemus ja osaaminen sähköverkkojen rakentamisesta. Siltä pohjalta on hyvä rakentaa myös erikoisosaamista tuulivoiman käyttöönottoon. 

Olemme aina lähellä
Tuulivoima on pääasiassa valtakunnallista toimintaa. Eltelin ensisijaisena tehtävänä on tarjota asiakkailleen koko maan kattava pätevän kenttähenkilöstön verkosto. Huoltopyyntöjen vasteaika on erityisen kriittinen tekijä, kun tuulipuisto on toiminnassa. Eltelin toiminta kentällä perustuu hiottuihin prosesseihin, liikkuvan henkilöstön työnohjausmenetelmiin sekä vuosien kokemukseen. Näin varmistetaan verkonhaltijoiden edellyttämä palvelutaso.

Yhteystiedot

Ilari Jaakkola
Tel. +358 40 311 3787
ilari.jaakkola@eltelnetworks.com