Automaattisista mittausjärjestelmistä kehittyy älykkäitä verkkoja

Automaattiset mittausjärjestelmät ovat älykkäiden verkkojen tärkeitä rakennuspalikoita. Vuoden 2011 puolivälissä aloitamme Tanskassa ECOS-tekniikkaan perustuvien älykkäiden verkkojen toimitukset. Niiden avulla IT-verkkojen turvallinen ja varma etäkäyttö on mahdollista. Näin verkkojen älykkäät ominaisuudet saadaan käyttöön sekä omaksi hyödyksenne että asiakkaidenne eduksi.

Älykkäiden mittausjärjestelmien avulla mitataan kuluttajien energiankäyttöä ja raportoidaan verkon laadusta. ECOS-älyverkon myötä pienjänniteverkon kaikkia laitteita ja parametreja (esimerkiksi lämpöpumppuja ja sähköajoneuvojen lataamista) voidaan mitata ja hallita hajautetusti. ECOS-ratkaisu on joustava ja varma investointi. Mukana voi alusta alkaen olla suuri joukko erikoislaitteita ja -ominaisuuksia, ja ratkaisua voidaan myöhemmin ajanmukaistaa. ECOSin alusta on avoin. Järjestelmää voidaan sen käyttöaikana uudistaa tarpeen mukaan teidän itsenne, yhteistyökumppaninne tai jonkin kolmannen osapuolen kehittämien ohjelmistojen tai laitteistojen avulla.

Kuluttajat pääsevät ECOS-verkkoon WiFi-liittymänsä kautta, ja he saavat omat energiankulutustietonsa näkyviin älypuhelimeen tai tietokoneeseen. ECOSin sisältämästä verkkoselaimesta tulee historiatietoja, jolloin kuluttaja saa heti käyttöönsä kulutustiedot ja vertailutietoja aiemmilta vuosilta.

Yhteystiedot

Sami Peippo
Puh. 040 311 2988
sami.peippo@eltelnetworks.com