Tagasi uudiste juurde

Eltelil tugev neljas kvartal ja hea aasta

2015-02-20

Neljanda kvartali ja kogu 2014. aasta aruanne. 2014. aastal müügimahu kasv 8% (fikseeritud valuutakursiga 11%) saavutati orgaaniliselt.

Eriti tugev oli kasv elektrienergia alal, seda toetasid investeeringud võrkudesse Norras ja Poolas ning elektrienergia kasutuselevõtt Aafrikas. Kõigis Põhjamaades tõi väga häid tulemusi raudteeäri, millele olid toeks mahtudest ja seadusandlusest tingitud investeeringud elektri- ja signaalsüsteemidesse.  Sidesektoris oli suur kasv kiudoptika ja mobiilsidelahenduste arenduses Norras ja Rootsis, samuti hakkas suurenema kiudoptika müük Saksamaal. Neljandas kvartalis müük kogu aasta näitajatega võrreldes aeglustus, sest mitu suurt elektrisüsteemide projekti valmisid kolmandas kvartalis.

Maksude ja kulumi eelne operatiivne marginaal (EBITA) paranes neljandas kvartalis 5% võrra.

Operatiivne EBITA jätkas neljandas kvartalis paranemist, suurt rolli mängisid siin head töötulemused sidesektoris tänu suurtele töömahtudele ja protsesside tõhustamisele. Kogu aasta lõikes oli operatiivne EBITA 4,9%.

Olulised sündmused aastal 2014 ja selle järel

- 2014. aasta oktoobris allkirjastas 50% ulatuses Eltelile kuuluv ettevõte Eltel Sønnico Norras viieaastase raamlepingu Telenoriga.

- 2015. aasta jaanuaris sõlmis Eltel viieaastase Põhjamaid ja Balti riike katva raamlepingu TeliaSoneraga. TeliaSonera ja Elteli tihedat koostööd veelgi enam tugevdav leping näeb ette Elteli poolt TeliaSonerale praegu pakutavate teenustega jätkamist ja koostöö geograafilist laiendamist uutesse piirkondadesse Rootsis.

6. veebruaril 2015 viis Eltel AB lõpule oma lihtaktsiate esmase avaliku pakkumise Stockholmi Nasdaqil.

Kommenteerib tegevdirektor Axel Hjärne:

- 2014 oli Elteli jaoks mitmes mõttes läbimurdeaasta. Meil on ette näidata tugev orgaaniline
kasv kogu aasta vältel. Meie kasum paranes pidevalt ja operatiivne EBITA jõudis neljandas kvartalis 5%-ni. Rahavoogude genereerimine on üks Elteli tugevaid külgi – sel aastal jõudis meie operatiivne rahavoog rekordilisele tasemele, 89 miljoni euroni. Aktsiate noteerimine börsil on tugevdanud meie finantsolukorda ja suurendanud võimekust edaspidi kasvada ka uute ettevõtete omandamise teel. Meie põhifookus tulevikus on oma kasvulubadustest kinnipidamisel, kasumimarginaali suurendamisel ja jätkuvalt tugevate rahavoogude genereerimisel. 

Neljanda kvartali täisaruande leiate Eltel Group veebilehelt>>

Kui soovite rohkem teavet, palume võtta ühendust:

Gunilla Wikman, investorsuhete juht
tel. +46 72 584 3630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Tagasi uudiste juurde