Tõstes Infraneti kvaliteeti

Selleks, et meie ühiskonna toimimisele uut hoogu anda, on vaja luua senisest mõjusam side elektrienergia, telekomi ja IT võrkude/teenuste vahel. Nende kolme tehnoloogia innovaatilise kombineerimise teel luuakse varasemast intelligentsem ja selgem infrastruktuur – infranet.

Eltel on uue ja kasvava infraneti teenustevaldkonna teerajaja. Sõltumata sellest, kas olete elektriettevõte või võrguoperaator, aitab meie taktika teil luua unikaalseid koosmõjusid ja võimalusi teie võrgu töötulemuste parandamiseks, aidates teil seeläbi tõsta oma kättesaadavust ja optimeerida ressursse.  Kõige selle tulemuseks on kasvav tulu – just see, milleks Infranet Quality põhimõtted algselt loodi.

Kui kõik need niidid kokku sõlmida, annab infranet teie igapäevaelule uue mõõtme. Panustades samaaegselt elektrienergia, telekomi ja IT alastesse tehnoloogiatesse, on teil võimalik arendada välja uusimad lahendused klientidele ja tarbijatele nutikamate ja tõhusamate teenuste pakkumiseks.

Eltel omab pikaajalist koostöökogemust juhtivate elektrienergia ülekande, jaotuse ja telekomi sektori ettevõtetega. Infranet on oluline peaaegu igale meie ühiskonna harule – tööstusele, raudteele, maanteevõrgustikule, lennundusele, avalikule haldusele ja sisejulgeolekule. Valik on teie.