Kvaliteet, keskkond ja tööohutus

Eltel Networks AS on Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni toetajaliige.

 

Eltel Networks AS olulised keskkonnaaspektid on:

  • Masinate ja seadmete kasutamisega kaasnev kütuse kasutamine ning heitgaaside emissioon;
  • Õlileke suure õlimahuga trafodest käitamisel või õnnetusjuhtumi korral aga ka hooldamisel või utiliseerimisel, mille tagajärjeks on pinnase, pinna- või põhjavee saastumine;
  • Tööõnnetus. Ehitus- või hooldustööde teostamisel terviskahjustuste saamise oht, sh oht haigestuda puukentsefaliiti;
  • Elektrivarustuse ja sideteenuse pikaajalised katkestused, mis võivad põhjustada ohtu inimese tervisele, keskkonnale ja varadele;
  • Ehitustööde käigus pinnase struktuuri ja haljastuse rikkumine, pinnase väljakaevamine ning killustiku, täiteliiva ning asfaltbetooni kasutamine;
  • Tulekahju, mis põhjustab looduse ja seadmete tules hävinemist;
  • kontoris ja töömaal tekkinud olme- ja ohtlikud jäätmed (sh paberi jäätmed, patareid, akud, kemikaalide jäägid jms), mis võivad põhjustada ohtu keskkonnale ja inimese tervisele.

Eltel Networks AS integreeritud juhtimissüsteem on vastavuses ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 1800:2007 standardi nõuetega.