Kliendid

Eestis on meie suurimateks klientideks elektrivõrkude ärivaldkonnas Elektrilevi OÜ, Elering AS ning Imatra Elekter AS, keda teenindame ligi viieteistkümnest kohalikust keskusest üle Eesti.

Telekommunikatsioonivõrkude ärivaldkonnas on meie suurimateks klientideks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Telia Eesti AS.