Eltel Eestis

Eltel Networks on spetsialiseerunud kaasaegse ühiskonna eluliinide - elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude - projekteerimisele, ehitamisele ja hooldamisele. Aitame oma klientidel kindlustada, et nende poolt pakutavad võrguteenused oleksid kõikjal alati kättesaadavad.

Eltel on infranet ettevõte, kes pakub erinevate võrgutüüpide teenuseid 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas ning kellel on teadmised hoidmaks töökorras infrasüsteemi võrgustikke, mille toel ühiskond toimib. Eltel tagab, et meie oskustöölised on alati klientide võrkude kasutuses.

Tänu mastaabiefektile ning elektri- ja telekommunikatsioonivaldkonna kombineerimisest tulenevale mitmekülgsussäästule suudame vähendada võrgu halduse kulusid ning seeläbi parandada oma klientide äritegevuse kasumlikkust.

Meie teenuste põhilisteks kliendigruppideks on:
-elektrivaldkonnas põhi- ja jaotusvõrgu ettevõtted
-telekommunikatsioonivaldkonnas võrguettevõtted ja operaatorid

Meie peamiseks eesmärgiks on kindlustada katkematu elektri- ning sideteenuste kättesaadavus, millest sõltuvad nii tavakodanikud, kogukonnad, organisatsioonid ja ettevõtted ning riigid.