Eltel styrer Banedanmarks nye GSM-R radiosystem

"Eltel blev valgt til at styre og vedligeholde vores nye GSM-R radiosystem. Ved at vælge Eltel, har vi tillid til, at de kan udføre opgaven," siger Kim Remmer, IT Maintenance Director i Banedanmark.

Udfordring Banedanmark er ansvarlig for vedligeholdelse, trafikstyring og udvikling af det meste af det danske jernbanenet. Deres primære mål er at give den danske befolkning en attraktiv jernbane - effektiv, sikker og til tiden. Med 170 millioner passagerer og 15 millioner tons gods, der transporteres årligt med tog, er det afgørende for Banedanmark at holde forsinkelser og forstyrrelser nede på et minimum.

Et stort skridt mod at blive endnu mere effektive var installationen af et digitalt radiosystem baseret på GSM-R. Det nye system sikrer konstant en åben linje mellem togoperatørerne og fjernstyringscenteret. Eltel blev valgt som partner i et internationalt udbud om drift og vedligeholdelse af det nye radiosystem.

"Eltel blev valgt til at styre og vedligeholde vores nye GSM-R radiosystem. Ved at vælge Eltel, har vi tillid til, at de kan udføre opgaven," siger Kim Remmer, IT Maintenance Director i Banedanmark.

Løsning Eltels opgave omfatter overvågning af radiosystemet 24/7 samt at sørge for, at mulige fejl eller forstyrrelser rettes, inden de forårsager problemer. Evnen til hurtigt at reagere på afvigelser er derfor afgørende. Dette er især vigtigt under ekstreme vejrforhold, for eksempel når storme truer med at forstyrre togtrafikken.

- Vi har over 80 teknikere i hele Danmark med særlige kompetencer i GSM-R. Derfor kan vi straks mobilisere de rette kompetencer, når der opstår problemer - et helt grundlæggende krav i dette projekt. Specialviden i at forebygge, vedligeholde og udvikle systemet er vores styrke, siger Morten Simonsen, Regional Manager i Eltel Danmark.

Radiosystemet bliver løbende forbedret af Eltels ingeniører til at fungere så præcist som muligt. Udvikling af "best practices" og det at være på forkant med nye muligheder til problemløsning er løbende opgaver for Eltel ved siden af den daglige overvågning og vedligeholdelse.

- Finjustering af systemet er noget, der skal gøres hele tiden for at gøre systemet  endnu mere driftssikkert. Vi har en meget åben dialog med Eltel i dette arbejde, for at sikre vi er på linie med hinanden, og Eltel har den rigtige tilgang til det, siger Kim Remmer.

Resultat Implementeringen af ​​det nye radiosystem har bidraget til et pålideligt, effektivt og sikkert jernbanenet for Banedanmark og de ​​mange danskere, der benytter det. Færre togforsinkelser, færre fejl og løbende forbedringer understøtter Banedanmarks mål - en attraktiv jernbane.

- Vi har gennem længere tid haft samarbejde med Eltel, og vi ved, at Eltel er nemme at samarbejde med, slutter Kim Remmer.

 

Vil du vide mere?
Kontakt venligst Kenneth Aurbo, tel. +45 41777723, Kenneth.Aurbo@eltelnetworks.com