Eltel i Infranet samfundet

Eltel har et miljømæssigt engagement - dette afspejles i såvel en klar erklæring om miljøspørgsmål fra bestyrelsen, som i de enkelte miljøcertifikater inden for Eltels enheder i de forskellige lande. Vi bærer omsorg for miljøet udover de lovmæssige krav.

I alle sine aktiviteter støtter Eltel skånsomt de miljømæssige udfordringer og respekterer miljøet og dets bæredygtige udvikling.

Også ”Sikkerhed og Sundhed” har virksomhedens prioritet og er af afgørende betydning i hele Eltel koncernens drift.

Alle ledere er ansvarlige for SHE spørgsmål, således at det lovmæssige blive fulgt, risici undgås og de høje standarder overholdes. Alle Eltel enheder afholder informationsmøder omkring SHE og kvalitet.

Koncernledelsen overvåger SHE resultaterne.

Eltel har også forpligtet sig til at overholde høje kvalitetsstandarder, herunder specifikke certificeret kvalitetsstandarder såsom visse ISO-standarder.

Disse forpligtelser er alle hjørnesten i vores ambition om at booste Infranet samfundet.

Kontakt os

Ole Holm, QHSE Manager
Tel. +45 8813 5000
Ole.Holm@eltelnetworks.com