Vi sikrer forsynings- og transmissionsselskaber stabil elforsyning

Eltel bygger, vedligeholder og opgraderer forsyningslinier og transformerstationer, som er nogle af samfundets vigtigste livliner. Hvis blot få af disse forsyningslinier, selv i korte tidsrum, holdt op med at fungere ville store dele af samfundet med det samme blive påvirket.

Eltel afhjælper hurtigt strømsvigt og kritiske situationer
Det er vores opgave at sørge for, at vores kunder altid har en stabil elforsyning så strømsvigt og strømnedbrud mimineres og så vidt muligt helt undgås. Selv korte nedbrud, eller svigt på forsyningsnettet, vil hurtigt kunne skabe kritiske situationer f.eks. på landets hospitaler, hos politiet, i lufthavne, i togdriften m.v.

Professionel projektledelse og solid erfaring
Vi servicerer forsynings- og transmissionsselskaber med en kombination af avanceret projektledelsespraksis og vores medarbejders solide og lange erfaring indenfor design, konstruktion og distribution af el, tele og data samlet i ét infrastrukturnetværk.

Med indgående erfaring og brug af "Best Practice", på tværs af landegrænser, kan vores engineering-afdeling identificere specifikke og individuelle kundebehov og inkorporere dem allerede i projektdesignets tidlige faser.

Eltel er, i tæt samarbejde med hver enkelt kunde, med til at optimere både kvaliteten, effektiviteten  og sikkerheden i vores kunders forsyningsnet.

Fuldt integrerede og konkurrencedygtige løsninger
Eltel er en leverandør og samarbejdspartner, der er i stand til at levere fuldt integrerede og konkurrendedygtige løsninger til kundens forsyningsnet, Samtidig kan vi drifte og servicere kundens elnet 24 timer i døgnet, hver dag hele året, hvis der er behov for det.

Vores specialiserede teams hjælper dig både lokalt og internationalt
Vi har udført utallige projekter i både Danmark og Nordeuropa samt på en lang række eksportmarkeder i bl.a Afrika. Vores specialiserede teams har oparbejdet solide kompetencer til stor fordel og værdi for vores mange kunder i de enkelte lande.

Fokus på høje kvalitetsstandarder, driftsikkerhed og lave levetidsomkostninger
Energisektorens stadigt stigende markedskrav er med til at opstille høje kvalitetsstandarder til udvikling af infrastrukturen, ligesom driftssikkerhed og lave levetidsomkostninger er afgørende faktorer.

Eltel tilbyder en bred vifte af ekspertydelser inden for projektarbejde, design, konstruktion og vedligeholdelse af transmissions- og distributionsnet for til enhver tid at opfylde vores kunders behov.

Vi bygger. Vi  tilslutter. Vi vedligeholder.

Har du brug for sparring og rådgivning til et af dine elforsyningsprojekter, er du velkommen til at kontakte:

Kontakt os

Yathukulan Kankesan
Tel. +45 8813 5000
Yathukulan.Kankesan@eltelnetworks.com