En pålidelig partner indenfor luftfart

Eltels kompetente specialister leverer omkostningseffektive ydelser til luftfartsbranchen uden at gå på kompromis med flyvesikkerheden. Det gør os til en pålidelig partner, der kan levere serviceydelser til langt de fleste tekniske installationer i en lufthavn.

Omkostningseffektive tekniske installationer i lufthavne med dokumenterede resultater
Siden 1996 har vi haft et samarbejde med og arbejdet for de nationale luftfartsmyndigheder i Sverige. Vores ansvarsområder omfatter installation, drift og vedligeholdelse af mange af de tekniske installationer i de svenske lufthavne på baner, flyvekontrolcentre og i lufthavnsterminalerne.

Fejlfri drift er altafgørende
Fejlfri drift af flyvekontrolcenter (ATCC) er afgørende for flyvesikkerheden. Meget af det anvendte udstyr er derudover specifikt for luftfarten. Eltel lever op til denne udfordring. Vi gennemfører løbende uddannelse og certificering af vores specialister med henblik på at sikre de rigtige kompetencer, der kan levere den nødvendige kvalitet.

Dokumenterede arbejdsgange og professionalisme
Alt i alt garanterer vores dokumenterede resultater og store erfaring, at kunden altid får den nyeste og mest avancerede løsning fra Eltel.

Aviation i Danmark
Med afsæt i de kompetencer, der er opbygget af Eltel i Sverige, er vi hos Eltel i Danmark i stand til at tilbyde de samme ydelser til de danske lufthavne og myndigheder. Eltel har således, som underleverandør til de førende aktører på markedet, leveret tekniske installationer og serviceydelser, bl.a. installation af optisk fibernetværk, installation af bagagesystemer og installation af højspændings- og transformeranlæg.

Eltel oppebærer endvidere autorisation til at måtte arbejde på lufthavnsområdet, bl.a. i Kastrup Lufthavn og også indenfor sikkerhedszonerne.

Vi bygger - Vi tilslutter - Vi vedligeholder

Kontakt os når du vil vide mere om, hvad Eltel kan tilbyde indenfor dette område.

Kontakt os

Søren Eg Nielsen
Tel. +45 40 28 55 32
Soren.Eg.Nielsen@eltelnetworks.com