Referencer andre Eltel-lande

Sverige
TeliaSonera
Eltel har installeret og vedligeholdt størstedelen af TeliaSoneras landsdækkende faste telenet i Sverige. Vores ydelser omfatter backbone- samt kundeadgangsprodukter, forebyggende samt uopsættelig vedligeholdelse.
TeliaSonera-nettet består af en bred vifte af produkter som f.eks. fiber-, kobber- og radioforbindelser. Omfanget omfatter alle dele af traditionel telekommunikation som kabel, transmission, omkobling samt støtteteknikker som korrosionsbeskyttelse, trykregulering og strømforsyning.

Norge
Telenor
Eltel har været Telenors partner fra deres første udliciteringer tilbage i 2001. Omfanget af arbejde er systematisk blevet udvidet efterhånden som flere ydelser er blevet outsourcet.i dag udgør ydelserne netopbygning, fejlafhjælpning og adgangslevering som ADSL.
En vigtig del af udviklingen er integration af processer, it og aktiviteter. Målsætningen har været at levere store mængder standardiserede ydelser på den mest effektive måde.
Kvalitetskravene er meget høje. Eltel har flere gange modtaget priser for førende kvalitetsarbejde.  Gennem veletableret administrativt samarbejde og overordnede serviceleveringer har Telenor og Eltel gentagne gange opfyldt fælles målsætninger.

Polen
Telekommunikacja Polska S.A. (TP)
Eltel gik ind på servicemarkedet for fastnet i Polen første gang i 2007. Efter en grundig analyse erhvervede Eltel K-TEL, TP's førende servicepartner. Umiddelbart efter overtog Eltel en anden servicevirksomhed TKC.
Eltel har i dag over tre millioner faste TP-linjer efter disse overtagelser i sin vedligeholdelsesaftale. Serviceporteføljen omfatter en lang række ansvarsområder lige fra planlagt vedligeholdelse til afhjælpning af forskellige netfejl, levering af kundeadgang og vedligeholdelse af LLU.
Eltel er også den overordnede partner inden for anlægsydelser, der omfatter konstruktion, modernisering, installation og afmontering af kobber-, fiber- og relaterede netelementer.


Kontakt os

Jan Piet Hansen, Projektleder
Tel. +45 52 14 73 70
Jan.Piet.Hansen@eltelnetworks.com